Senast uppdaterad den 29.06.2021

Ladda ner PDF-version 

MRJET.SE ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Tjänsterna som erbjuds av Expedia (enligt definitionen nedan) och av Tredjepartsleverantörer på denna Webbplats kan endast användas av Kunder som har läst de Allmänna villkoren och godkänt dem förbehållslöst genom att klicka på acceptera-ikonen när bokning sker på MrJet.se. Om Kunder genomför en bokning via MrJet.se eller via MrJet telefoncenter, kommer dessa Allmänna villkor att gälla för bokningen. Kunden förbinder sig att uppfylla de åtaganden som anges i dessa Allmänna villkor.

Kunden bör spara och/eller skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren som referens vid bokningen.

Artikel 1. Definitioner och omfattning

1.1. Definitioner

Följande definitioner har samma betydelse oavsett om de står i singular eller plural.

"Allmänna Villkor För användning av Webbplatsen" avser de villkor som styr användningen av MrJet.se-webbplatsen och anges här http://www.mrjet.se/terms

"Expedia" avser Expedia, Inc. och/eller MrJet Travel.
"Expedia, Inc." avser Expedia, Inc, vars registrerade kontor finns på 31111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA.

”Fel” har den betydelse som framgår av Artikel 3.5.5.

"Kund" (eller ”du/din”) avser en kund som reserverar och/eller bokar en eller flera Tjänster som erbjuds på Webbplatsen.
"MrJet Travel" avser Travelscape LLC, ett aktiebolag i USA vars registrerade kontor finns på 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144, USA.

Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter” har den betydelse som framgår av Artikel 3.5.7. 

Paketresa” har samma betydelse som en ”paketresa” har i Paketreselagstiftningen.

Paketreselagstiftningen” avser implementeringen till svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Resetjänstleverantör” avser den leverantör som tillhandahåller Tjänsterna, t.ex. en leverantör av logi, flygbolag, biluthyrningsföretag, researrangör, MrJet Travel och/eller en arrangör av aktiviteter.
Sammanlänkat Researrangemang” har samma betydelse som ett ”sammanlänkat researrangemang” har i Paketreselagstiftningen.

"Service på resmålet" avser erbjudanden om biljetter till evenemang, aktiviteter eller sevärdheter på resmålet, t.ex. konserter eller guidade rundturer, även benämnt som MrJet:s ”Lokala Expert” på Webbplatsen.

"Särskilda villkor" avser de villkor som gäller för de Tjänster som Tredjepartsleverantörer tillhandahåller  (såsom t.ex. logileverantörens särskilda villkor och flygbolags villkor för bagage).
"Tjänst(er)" avser en tjänst som erbjuds på Webbplatsen, såsom  flygtransport, logi, hyrbil, Service på resmålet, Paketresor och därtill relaterade betaltjänster.
"Tredjepartsleverantör" avser en annan part än Expedia som (a) tillhandahåller Tjänster direkt till Kunden, eller (ii) som fullgör Tjänsten när MrJet Travel tillhandahåller Tjänsten till Kunden.
"TPX" avser Travel Partner Exchange S.L vars registrerade kontor finns på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna, Spanien.

"Webbplats" avser den MrJet-märkta MrJet.se och Mr.Jet.se mobilapplikation.

 

1.2. Omfattning

Expedia, Inc. driver Webbplatsen som fungerar som en mellanhand mellan Kunden och de olika Resetjänstleverantörerna som erbjuder Tjänsterna. När du bokar en Tjänst genom att använda Webbplatsen kommer du ingå ett avtal med den relevanta Resetjänstleverantören av den Tjänsten.

Dessa Allmänna villkor gäller för erbjudandet och tillhandahållandet av Tjänster via denna Webbplats och ska inkorporera alla tillämpliga Särskilda villkor som tillgängliggörs för Kunden innan bokning fullbordas och som Kunden godkänner vid den tidpunkt som en bokning faktiskt görs. Det är Kundens ansvar att sätta sig in i dessa Allmänna villkor och tillämpliga Särskilda villkor. Särskilda villkor för flygtransporttjänster finns tillgängliga här. Särskilda villkor från Tredjepartsleverantörer av logi, hyrbil eller aktiviteter tillhandahålls innan bokning görs.

De Allmänna villkoren kan när som helst ändras av Expedia, Inc. och de Särskilda villkoren kan när som helst ändras av Resetjänstleverantören utan föregående meddelande. Sådana ändringar gäller dock inte för bokningar som redan har godkänts av Expedia, Inc. för de berörda Resetjänstleverantörernas räkning. Kunden måste därför läsa igenom, spara och/eller skriva ut en kopia av de Allmänna villkoren när bokningen görs så att han eller hon känner till vilka regler som gäller.

Artikel 2. Bokning via Webbplatsen

2.1. Kundens juridiska behörighet

Webbplatsen hjälper Kunden att hitta reseprodukter och att genomföra bokningar. Webbplatsen fungerar som en mellanhand vid transaktioner med Resetjänstleverantörerna.

Kunden måste ha fyllt 18 år, ha juridisk behörighet att ingå avtal vid tidpunkten för bokningen och tillstånd att agera för de personers räkning som bokningen avser. Kunden måste även använda Webbplatsen i enlighet med dessa Allmänna villkor och Webbplatsens användarvillkor.

Kunden ansvarar för sina aktiviteter på Webbplatsen (ekonomiska eller andra aktiviteter), bland annat eventuell användning av Kundens användarnamn och lösenord. Kunden garanterar att de uppgifter som han eller hon anger på Webbplatsen om sig själv och, i förekommande fall, sitt eventuella resesällskap är korrekta.

Om Webbplatsen används på ett sätt som är bedrägligt eller som strider mot de Allmänna villkoren kommer Kunden att nekas åtkomst till Tjänsterna som erbjuds av Expedia och Tredjepartsleverantörerna eller till övriga funktioner på Webbplatsen.

2.2. Bekräftelse, ändring och avbokning (med förbehåll för Artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 och 4.2, när dessa är tillämpliga)

2.2.1 Bekräftelse

En bekräftelse på en bokning, innehållande viktig information som t.ex. beskrivningen av den Tjänst/Tjänster som har bokats och prisinformation, skickas till Kunden via e-post. Om Kunden inte får någon bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter bokningstillfället bör han eller hon kontakta kundtjänst på support@chat.mrjet.se.

Härmed avtalas uttryckligen att de uppgifter som lagrats i informationssystem som tillhör Expedia, Inc., MrJet Travel och/eller dess Tredjepartsleverantörer ska utgöra bevis på bokningar som Kunden har gjort. Uppgifter som lagras på datorer eller elektroniska media utgör giltiga bevis och ska därför godtas på samma villkor och med samma bevisvärde som gäller för fysiska skriftliga dokument.

2.2.2 Avbokning

Avbokningar av flygningar, Paketresor och hyrbilar kan ske genom att ringa 0775 757 430.

Avbokning av logi kan ske online via denna länk eller genom att ringa 0775 757 430. Expedia har inte möjlighet att hantera avbokningar som sker via e-post.

Alla sådana förfrågningar kommer att hanteras å de berörda Resetjänstleverantörernas räkning. Kunder har ingen särskild ångerrätt med mindre än att detta särskilt framgår av Tredjepartsleverantörens Särskilda villkor (vilka tillhandahålls till Kunden före bokning), eller om du har bokat en Paketresa (se Artikel 3.5).

För det fall att du väljer att betala senare /betala på plats och du uteblir från eller avbokar din bokning, kan boendet debitera en avgift härför (detaljer om sådan avgift kommer att meddelas dig som en del av bokningsprocessen): I sådant fall kommer antingen boendet eller Expedia, Inc. (eller dess dotterbolag) att debitera avgiften i boendets lokala valuta.

Om Kunden avbokar eller delvis avbokar en bokning kan en avgift komma att tas ut av Tredjepartsleverantören – vänligen se de Särskilda villkoren som hänvisas till under bokningsprocessen för ytterligare information. Om en avbokning gäller mer än en person i en bokning tas tillämplig avbokningsavgift ut för varje person som bokningen gäller. Om en Kund vill  avboka någon del av en bokning, och en sådan avbokning tillåts av den berörda Tredjepartsleverantören, kan en administrationsavgift från Expedia tillkomma utöver eventuella avgifter som tas ut av den berörda Tredjepartsleverantören. Vänligen se listan nedan för de specifika avgifter som avses;

Tjänst

Avbokningsavgift

Logi

Ingen avgift

Flyg (N/A lågprisflyg)

400 SEK per passagerare

Bilhyra

Ingen avgift

Paketresor (N/A lågprisflyg)

Flyg 455 SEK per passagerare
Logi - Ingen avgift

Services på resmålet / Lokal Expert /Aktiviteter

Ej tillämpligt (inte ombokningsbar)Vi förbehåller oss rätten att avboka Kundens bokning om fullständig betalning för bokningen, eller någon avbokningsavgift hänförlig till bokningen, inte har erhållits i tid.

För Paketresor kan särskilda avbokningsregler vara tillämpliga, se Artikel 3.5.

2.2.3 Ändring

Om Kunden efter att ha bokat en resa vill ändra resedatum, resmål, avreseort, logi eller transportmedel ska Kunden ringa 0775 757 430. En avgift kan komma att tas ut av den relevanta Tredjepartsleverantören vid ändring av en bokning – vänligen se de Särskilda villkor som det hänvisades till under bokningsprocessen för ytterligare detaljer. 

Om en Kund vill omboka någon del av en bokning, och om en sådan ändring tillåts av den berörda Tredjepartsleverantören, kan en ombokningsavgift från Expedia tillkomma utöver eventuella avgifter som tas ut av den berörda Tredjepartsleverantören. Vänligen se listan nedan för de specifika avgifter som avses:

Tjänst

Ombokningsavgift

Logi

Ingen avgift

Flyg (N/A lågprisflyg)

400 SEK per passagerare

Bilhyra

Ingen avgift

Paketresor (N/A lågprisflyg)

Flyg 455 SEK per passagerare
Logi - Ingen avgift

Services på resmålet / Lokal Expert/ Aktiviteter

Ej tillämpligt (inte återbetalningsbar)

 

Expedia (och Tredjepartsleverantören) förbehåller sig rätten att avboka Kundens bokning om fullständig betalning för en ombokningsavgift hänförlig till bokningen inte har erhållits i tid.

För Paketresor kan särskilda ombokningsregler vara tillämpliga, se Artikel 3.5.

2.2.4 Återbetalning och ”no show”

Om Kunden har rätt till en återbetalning efter ovan avdrag, kommer den part som hanterade den ursprungliga betalningen (t.ex. Expedia, Inc eller en Tredjepartsleverantör som visas på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag) att överföra aktuellt belopp till det betalkort som användes vid den ursprungliga bokningen. Eventuella bokningsavgifter  återbetalas inte. Kunden bör tänka på att återbetalningar av flygbokningar kan ta upp till sex månader.

Om Kunden inte inställer sig vid avresan har han eller hon rätt till återbetalning endast i den mån det följer av de tillämpliga Särskilda villkoren som hänvisades till vid bokningsprocessen.

2.2.5 Särskilda priser

Såvida Kunden inte anger något annat antas det att Kunden önskar de billigaste Tjänsterna för sin resa. Sådana Tjänster (t.ex. biljetter i "ekonomiklass") kan komma att tillhandahållas utan möjlighet till ändring eller avbokning. I sådana fall kan Tjänsterna inte tillhandahållas på något annat sätt eller vid någon annan tid eller plats än de avtalade.

2.3. Resehandlingar

Resehandlingarna för en Tjänst som beställts via Webbplatsen skickas till den e-postadress som Kunden uppgett när han eller hon gjorde sin bokning.

Om fysiska resehandlingar krävs skickas dessa till den adress som Kunden uppgett när han eller hon gjorde sin bokning. Resehandlingarna kan endast levereras till adresser i Sverige och kommer inte att levereras till adresser i andra länder. Expedia. har rätt att ta ut en icke återbetalbar avgift som meddelas vid bokningen för att posta resehandlingar eller för att skicka sådana via bud till Kunden.

Om det inte går att leverera resehandlingarna via e-post på grund av ett fel som Kunden gjort när han eller hon uppgav sina kontaktuppgifter, inklusive e-post adress, ska varken Resetjänstleverantören eller Expedia, Inc. hållas ansvariga.

2.4 Betalning till olika parter

Kunden kan debiteras av mer än en part för en bokning, t.ex. av Expedia, Inc, en Tredjepartsleverantör eller annan sådan part som visas på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag, beroende på vilka Tjänster som bokats. Det totala beloppet som debiteras kommer dock inte att överstiga det totala priset för Tjänsterna.

Artikel 3. Särskilda Tjänster

Expedia, Inc. driver Webbplatsen som fungerar som en mellanhand mellan Kunden och Resetjänstleverantören när det gäller erbjudande och tillhandahållande av alla Tjänster.

Syftet med denna Artikel 3 är att ge Kunden information om de användarvillkor som gäller för de Tjänster som tillhandahålls av Resetjänstleverantören. Informationen är inte uttömmande och ersätter inte de tillämpliga Särskilda villkoren. Om de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren som är inkorporerade i dessa Allmänna villkor inte är förenliga eller enhetliga äger de Särskilda villkoren företräde. De Särskilda villkoren är tillgängliga innan det att en bokning görs.

Informationen ger inte upphov till några förpliktelser eller skyldigheter för Expedia, Inc., såvida inte eventuella myndighetskrav medför något annat.

3.1. Flygtransporttjänster

Flygtransporttjänster kan erbjudas separat eller som en del av en Paketresa och, oberoende av om de bokats separat eller som del av en Paketresa, är de föremål för Tredjepartsleverantörens tillämpliga Särskilda villkor (bland annat resevillkor, särskilda villkor för biljettpriser) och villkoren i denna Artikel 3.1. De Särskilda villkoren kan innehålla begränsningar och/eller avgifter för avbokningar och ändringar. Tredjepartsleverantörens Särskilda villkor för flygtransporttjänster finns tillgängliga innan det att en bokning görs och kan läsas här.

Om Expedia, Inc. mottar betalning från Kund för en Tredjepartsleverantörs räkning för en bokning av endast flygtransporttjänster agerar Expedia som agent för Tredjepartsleverantören av de ifrågavarande flygtransporttjänsterna. Detta innebär att Kundens avtal om flygtransporttjänst är träffat mellan Kunden och Tredjepartsleverantören av den ifrågavarande flygtransporttjänsten. Särskilda villkor för Tredjepartsleverantörer av flygtransporttjänster finns tillgängliga här.

Priser och avgifter för vissa lågprisflygresor som startar utanför Sverige kan vara satta i en annan valuta (t.ex. EUR), för vilka vi anger en uppskattning i SEK. Det beloppet som lågprisflygbolaget faktiskt tar betalt kan avvika något beroende på att olika kortutgivare tillämpar olika valutakurser. Ditt kvitto kan dessutom innehålla en transaktionsavgift som din kortutgivare tar ut för att processa transaktionen. Expedia är inte involverad i dessa tillkommande avgifter och ansvarar inte för några avgifter som beror på olika valutakurser och/eller kortutgivares avgifter.

När du söker efter flygresor på den här Webbplatsen kan du för vissa flygresor bli omdirigerad till Tredjepartsleverantörens (flygbolagets) webbplats för att slutföra din bokning och genomföra betalning. Avtalet för en sådan bokning ingår du direkt med den relevanta Tredjepartsleverantören. Expedia är inte involverad i sådana bokningar och har inget ansvar för sådana bokningar.

EU Gemenskapsförteckning

I enlighet med EU:s regler finns information angående flygbolag som är föremål för förbud att driva verksamhet inom den Europeiska Unionen tillgänglig på https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_sv.

3.1.1. Villkor för flygtransport

Det är Kundens ansvar att följa flygbolagets och/eller researrangörens anvisningar, särskilt vad gäller flygincheckningstider. I synnerhet erkänner och godtar Kunden att:

 • Expedia inte har någon kontroll över fördelningen av sittplatser på någon flygtransport, även om den förbokats hos flygbolaget, och kan därför inte heller garantera att specifika sittplatser finns tillgängliga vid avgång.
 • Expedia inte har någon kontroll över uppgifter om antalet flygtimmar som angetts av Tredjepartsleverantören av den ifrågavarande flygtransporttjänsten och som enbart är vägledande och som är föremål för justering och bekräftelse.
 • Det är Kundens ansvar att bekräfta sin återresa i enlighet med de krav som uppställs av Tredjepartsleverantören av den ifrågavarande flygtransporttjänsten.
 • Om Kunden bokar en återresa och inte använder sig av utresan får flygbolaget avboka återresa utan återbetalning. Detta gäller även i den mån en återresa inte tas i anspråk och för det fall en resa inte alls påbörjas. Flygkuponger måste användas i ordningsföljd.
 • Vid special- eller charterflygningar är flygbolagets namn, avgångs- och flygtider, flygplanstypen, reseschemat och möjliga mellanlandningar enbart indikationer på ut- och hemresan. I enlighet med de tillämpliga Särskilda villkoren kan dessa resor, flygplanstyper, och flygnummer komma att ändras och justeras med upp till 24 timmar, även efter bekräftelse.
 • För vissa flygbolag kan extra avgifter tillkomma för måltider, bagage, önskemål om sittplats, osv. Expedia är inte ansvarig för sådana avgifter och information om avgifter som visas på Webbplatsen visas enbart i informationssyfte och kan när som helst komma att ändras av flygbolagen.
 • Kunden måste följa alla tillämpliga Särskilda villkor gällande gravida kvinnors resor.
 • Kunden måste följa Leverantören de tillämpliga Särskilda villkoren gällande transport av barn, i synnerhet att barn som är äldre än 2 år vid datumet för återresan har en giltig returbiljett till barnpris för både ut- och återresan. Kunder som inte följer detta har inte rätt till återbetalning av eventuella sittplatsavgifter som tas ut under resan. Barn under 2 år kommer inte att få egna platser tilldelade sig, såvida inte en biljett till barnpris har bokats för dem. Ensamresande barn under 15 kommer endast att transporteras i enlighet med de tillämpliga Särskilda villkoren.

 

Särskilda villkor för Tredjepartsleverantörer av flygtransporttjänster finns tillgängliga innan det att en bokning görs och kan läsas här.

För ytterligare råd om reseförberedelser vänligen vänd dig till Expedias Kundtjänst Online här.

3.1.2. Kombinerade enkelbiljetter

Expedia, Inc. kan erbjuda Kunder möjligheten att boka en kombination av två enkelbiljetter istället för en tur-och-retur-biljett. Kombinerade enkelbiljetter kan ge fler flygalternativ och dessa biljetter är ofta billigare och kan kombineras med samma flygbolag eller olika flygbolag.

Till skillnad från tur-och-retur-biljetter omfattas enkelbiljetter av egna regler, begränsningar och avgifter. Om något av dessa flyg påverkas av en flygbolagsändring (t.ex. inställda flyg eller nya flygtider) som innebär att Kunden måste ändra det andra flyget, ansvarar Kunden för eventuella avgifter i samband med ändringar som rör det flyg som inte påverkats.

3.1.3. Pass, Visum, Administrativa föreskrifter och hälsoföreskrifter

Internationella resor: Du är ansvarig för att säkerställa att du uppfyller de krav som ställs för inresa i främmande länder och att dina resehandlingar, såsom pass och visa (transit-, affärs-, turist-, eller annat) är i sin ordning och att alla andra krav för inresa är uppfyllda. Expedia har ingen särskild kunskap gällande andra länders krav för inresa eller resehandlingar. Vi uppmanar våra Kunder att undersöka reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd som utfärdats av relevanta myndigheter innan internationella resor bokas.

Du kan hitta ytterligare information om dessa frågor här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Hälsoföreskrifter: Vilka vaccinationer som rekommenderas vid resor kan ändras och du bör därför rådgöra med läkare om gällande rekommendationen innan avresa. Det är ditt ansvar att säkerställa att du uppfyller alla hälsokrav som ställs för inresa, följer vaccinationsråd, tar rekommenderade mediciner, och följer alla medicinska råd i samband med resan. Reseråd och vaccinationsråd finns online på Vårdguidens hemsida, www.1177.se. För övriga medicinska råd gällande resan ska du kontakta läkare.

Insektssanering: Merpaten länder förbehåller sig rätten att insektssanera flygplan om det finns ett uppfattat hot mot människors hälsa, jordbruk eller miljön, även om det är ovanligt att så sker. Världshälsoorganisationen och den Internationella civila Luftfartsorganisationen har godkänt följande insektssaneringsåtgärder: (1) spraya flygplanskabinen med ett luftburet insektsmedel när passagerarna är ombord, eller (2) behandla flygplanets interiöra ytor med ett kvardröjande insektsmedel när passagerarna inte är ombord. För mer information, besök den Internationella civila Luftfartsorganisationens hemsida.

För svenska medborgare krävs ett giltigt femårigt pass för alla resor som erbjuds på Webbplatsen. Om du inte har ett svenskt pass ska du kontrollera ditt pass med utfärdande myndighet för ditt pass för att säkerställa att ditt pass är giltigt för att resa. Vissa länder har ett immigrationskrav om att en Kunds pass måste vara giltigt under en minimiperiod efter det att Kunden har rest in i landet, vanligtvis sex månader. Om Kundens pass går ut inom ett år rekommenderar vi att han eller hon kontrollerar vilka regler som gäller på resmålet innan resplanerna slutförs. Namnet i passet måste överensstämma med namnet på biljetten. I annat fall kanske Kunden inte får resa och försäkringen kan vara ogiltig. Om någon i Kundens sällskap byter namn, t.ex. vid giftermål, efter att bokningen gjorts men före avresan, måste Kunden meddela kundtjänst genom att ringa 0775 757 430 eller skicka ett e-postmeddelande till support@chat.mrjet.se.

Vi rekommenderar att svenska medborgare kontaktar polisen för mer information om passkrav (http://www.polisen.se/sv/Service/Pass-och-id-kort/). Kunden bör kontakta ambassaden i det land han eller hon har tänkt besöka för mer information om visumkrav. Vi rekommenderar att personer som inte är svenska medborgare kontaktar sin ambassad eller passexpedition för mer information och råd om vilka visum- och passkrav som krävs för de länder som de har tänkt besöka (och för återresa till Sverige).

Obs! Det kan ofta ta lång tid att skaffa ett visum så vi rekommenderar att Kunder ansöker i god tid. Krav kan ändras och du bör därför undersöka vad som gäller enligt den senaste informationen innan bokning och avresa. Vi tar inget ansvar för det fall du vägras tillträde till en flight eller inresa i ett land på grund av felaktiga eller otillräckliga pass, visum, eller andra resehandlingar som krävs av flygbolag, myndighet, eller land, inklusive länder du bara reser igenom. Detta inkluderar alla flygplanets landningar, även om du inte lämnar flygplanet eller flygplatsen.

Även om de flesta resorna, även till internationella resmål, kan genomföras utan incidenter, medför resor till vissa destinationer större risker än andra. Expedia råder starkt sina Kunder att se över de reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd som meddelats av Utrikesdepartementet, innan avresan. Information om Utrikesdepartementets råd om resor till olika länder kan hittas här:

 1. http://www.regeringen.se/sb/d/9326
 2. +46 (0)8-405 10 00
 3. skicka e-post till Utrikesdepartementet

GENOM ATT ERBJUDA RESEPRODUKTER TILL VISSA INTERNATIONELLA RESMÅL LÄMNAR EXPEDIA VARKEN UTFÄSTELSER OM ELLER GARANTERAR ATT RESOR TILL SÅDANA RESMÅL ÄR ATT REKOMMENDERA ELLER ÄR UTAN RISK.

Visa Waiver-programmet och ESTA: Alla Kunder som reser till eller genom USA inom Visa Waiver-programmet (VWP) måste ansöka om godkännande via Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). Se till att vara ute i god tid när du gör  din ESTA-ansökan (minst 72 timmar före avresan). Mer information finns på amerikanska säkerhetsdepartementets webbplats https://esta.cbp.dhs.gov.

Flera länder inför nya föreskrifter för flygbolag att tillhandahålla personuppgifter om alla resenärer på sina flygplan. Uppgifterna samlas in antingen på flygplatsen när Kunden checkar in eller i vissa fall när Kunden genomför bokningen. Vi rekommenderar därför att Kunden checkar in i god tid.

3.1.4. Specialpriser

De erbjudna flygvägarna kan omfatta lågprisflyg, som inte nödvändigtvis tar den kortaste vägen. I vissa fall krävs byte av flygplan. Ett flyg som beskrivs som direkt är ett flyg där du inte behöver byta flygplan under resan, men där mellanlandningar kan förekomma för påfyllning av bränsle eller för att släppa av eller på passagerare. Information om eventuella stopp ges vid bokningsprocessen och anges tydligt både på Webbplatsen och i Kundens e-postbekräftelse.

Många, men inte alla, flygbolag tillämpar specialpriser för barn under två år och för pensionärer. Hur stora rabatterna är beror på flygbolaget, det aktuella flyget, tillgänglighet av sittplatser och passagerarnas ålder.

Flygmil och rabattkuponger från bonusprogram kan inte användas vid bokning av flyg genom Webbplatsen.

Om Kunden har fått rabatt visas specialpriset under bokningsprocessen innan han eller hon bekräftar bokningen.

3.1.5. Ansvar

Kunden bör tänka på att flygbolagets ansvar för dödsfall, personskada och andra skador vanligtvis begränsas av nationell lagstiftning, internationella flygplanstransportkonventioner eller av flygbolagets Särskilda villkor, bland annat deras resevillkor.

3.1.6. Elektronisk biljett

En elektronisk biljett är en biljett som inte finns i något fysiskt exemplar. När Kunden använder en sådan biljett måste han eller hon gå till det aktuella flygbolagets incheckningsdisk och uppvisa en giltig resehandling (t.ex. pass, visum, id-kort osv.) för att erhålla sitt boardingcard. Kunden måste noga iaktta incheckningstiderna.

3.1.7. Inga ersättare

Kunden har generellt sett inte rätt att ersätta passagerare på bokade flyg. Utan hinder av vad som nu sagts, om en Kund har rätt att överlåta sin Paketresa till en annan person kommer MrJet Travel i sådant fall försöka åstadkomma en sådan överlåtelse (se Artikel 3.5.3.4). Notera dock att, beroende på de tillämpliga Särskilda villkoren, kan detta anses vara en avbokning eller ombokning av en flygresa (och en avbokningsavgift om 100 procent av flygresans pris kan då komma att tas ut). 

3.1.8. Flygbolag

Kunden är medveten om att vissa flyg som bokats med ett flygbolag kan drivas av ett annat flygbolag. Information om det andra flygbolaget finns på Webbplatsen. Detta flygbolag debiterar Kunden för flyget och visas som säljare på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag. Betalningar kan även tas ut av andra Tredjepartsleverantörer för Tjänster som bokats. Det totala beloppet som debiteras kommer dock inte att överstiga det totala priset på Tjänsterna.

3.1.9. Kompensation för nekad ombordstigning och förseningar

Om ett flygbolag ställer in eller försenar ett flyg, inte kan erbjuda tidigare bekräftade platser, inte stannar vid Kundens stopp eller resmål eller förorsakar att Kunden missar ett anslutningsflyg som han eller hon har bokat, kan Kunden ha rätt till viss ersättning från flygbolaget i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004.

3.1.10. Utebliven ankomst eller avbokning

Vi utebliven ankomst eller avbokning kan du ha rätt till en återbetalning av flygskatter och avgifter som ingår i priset för den köpta biljetten. Om du har rätt till en återbetalning kan du begära återbetalningen genom att kontakta Expedias kundtjänst via e-post på support@chat.mrjet.se eller via telefon på 0775 757 430. Kundtjänsten begär då återbetalningen från flygbolaget å dina vägnar.

3.1.11. Ytterligare administrationsavgifter för bokningar via telefon

En ytterligare administrationsavgift som inte är återbetalbar kan tillämpas för flyg som bokats separat via Expedias kundtjänst. Kundtjänstrepresentanten meddelar Kunden om administrationsavgiften under telefonsamtalet.

3.2. Logitjänster

Logi erbjuds separat eller som en del av en Paketresa (se Artikel 3.5). Med undantag för sådan logi där ”betala senare/betala på boendet” gäller (se Artikel 3.2.7 nedan), erbjuds alla logitjänster av MrJet Travel (oberoende av om logitjänsterna erbjuds separat eller som del av en Paketresa) i enlighet med Artikel 3.2, 3.5 och de tillämpliga Särskilda villkoren som rör logitjänsten (vilka kommer göras tillgängliga före det att en bokning görs). De tillämpliga Särskilda villkoren kan innehålla begränsningar och/eller avgifter för avbeställningar och/eller ändringar som påförs av den aktuella Tredjepartsleverantören.

I enlighet med Artikel 3.2.6 och 3.2.7, krävs vid förskottsbetalade ”betala direkt”-bokningar av logi att Kundens kreditkort vid bokningen debiteras för hela betalningen. Vid andra logibokningar krävs ett konto- eller kreditkort för att säkerställa bokningen och den slutliga betalningen regleras direkt med boendet under vistelsen. Vänligen läs informationen som visas under bokningen för att bekräfta hur och när betalningen görs. Priser som visas på Webbplatsen inkluderar inte några avgifter för tilläggstjänster såsom snacks från minibaren eller telefonsamtal.

Om Kunden inte inställer sig den första natten i bokningen och planerar att checka in för följande nätter i bokningen måste han eller hon bekräfta ändringarna i bokningen med Expedia senast det ursprungliga datumet för incheckning för att förhindra att hela bokningen annulleras. Om Kunden inte bekräftar ändringen i bokningen med Expedia kan hela bokningen komma att avbokas. Återbetalningar kommer endast att betalas ut till Kunden i enlighet med de tillämpliga Särskilda villkoren som hänvisades till under bokningsprocessen.

En Kund som inte avbokar eller ändrar bokningen före ankomstdatumet inom den uppsägningstid som gäller för det boende som han eller hon har bokat (uppsägningstiden anges i bokningsprocessen och kan variera mellan olika boenden)  kommer att debiteras enligt de avgifter som visas i de Särskilda villkoren för bokningen. Kunder bör tänka på att vissa boenden inte tillåter ändringar eller avbokningar efter att en bokning har gjorts. Dessa begränsningar visas i de Särskilda villkoren för bokningen av boendet.

Du får inte boka fler än 8 rum online för samma hotell för samma vistelsedatum oavsett om detta sker som en del av en Paketresa eller som en separat logibokning. Om vi kommer fram till att du har bokat fler än 8 rum totalt i separata reservationer, har vi rätt att annullera dina reservationer och ta ut en skälig annulleringsavgift, om tillämpligt. Om du har betalat en deposition kan vi avräkna annulleringsavgiften från din deposition. Om du vill boka 9 eller fler rum måste du välja 9+ i rullmenyn för ”Rum” i sökrutan för logi och kontakta Expedias gruppresespecialister per telefon eller genom att fylla i gruppreseblanketten online. En av våra gruppresespecialister kommer att undersöka din begäran och kontakta dig för att slutföra din reservation. Du kan komma att ombes skriva på ett skriftligt kontrakt och/eller betala en icke återbetalningsbar deposition.

3.2.1. Användning av rum

Kunden bör tänka på att rummen vanligtvis endast är tillgängliga från klockan 14.00 och måste utrymmas klockan 12.00, oavsett tiden för ankomst eller avresa eller det transportmedel som används.

Enkelrummen har vanligtvis en säng och man kan ofta betala för en extrasäng i dessa rum. Dubbelrummen har oftast antingen två enkelsängar eller en dubbelsäng.

3.2.2. Klassificering

Uppgifter om hotellens bekvämlighetsnivå på Webbplatsen motsvarar den lokala standarden i varje land och dessa kan skilja sig från vad som är standard i Sverige. Klassificeringen bör endast ses som en riktlinje. Kunder bör vara medvetna om att standarder kan variera mellan hotell av samma klass i olika länder och t.o.m. inom samma land. Det är viktigt att noggrant läsa de individuella hotellbeskrivningarna. Boende på hotell, oavsett klassificering, sker i standardrum såvida inget annat anges.

1 stjärna: Dessa hotell har de lägsta priserna. Boendet uppfyller minimikraven angående bekvämligheter och är i allmänhet rent och enkelt. Badrum delas vanligtvis.

2 stjärnor: Enkelt, men något finare och trevligare boende till ett lågt pris. Bekvämligheterna och servicen är begränsad. Ett visst antal allmänna utrymmen, t.ex. en butik eller ett kafé kan finnas.

3 stjärnor: För den som vill ha lite mer och uppskattar service, kvalitet, stil och komfort. Rekommenderas även för familjer. Vanligtvis finns det en restaurang som serverar åtminstone frukost och ibland även lunch och/eller middag. Här kan dessutom finnas konferensrum och/eller en restaurang och ibland andra bekvämligheter såsom t.ex. en pool eller service för affärsresenärer.

4 stjärnor: Boende i första klass för den som är mer kräsen. Här betonas lyx, gästfrihet och service. På dessa hotell kan man förvänta sig en restaurang i toppklass och mycket annat. Boende i toppklass för affärsresenärer.

5 stjärnor: Boende i toppklass med högsta standard. De här hotellen är smakfulla och eleganta och erbjuder oklanderlig personlig service och alla möjliga bekvämligheter. De bästa hotellen i världen.

Det kan ibland hända att en bokning avbokas eller ändras av Tredjepartsleverantören av logitjänsten eller av Expedia på grund av olika skäl (t.ex. för att boendet överbokas till följd av problem med anslutningen till boendets bokningssystem eller för. att boendet är stängt till följd av en orkan). Skulle en sådan händelse inträffa kommer Expedia vidta alla skäliga åtgärder för att meddela Kunden detta så snart som möjligt och när möjligt erbjuda Kunden alternativt boende i ett boende i åtminstone samma stjärnkategori och med liknande tjänster. 

3.2.3. Aktiviteter

Det kan ibland hända att särskilda aktiviteter som erbjuds av Tredjepartsleverantörerna och som visas i Webbplatsens logibeskrivningar inte längre erbjuds, t.ex. på grund av väderförhållanden, force majeure, att det inte är säsong eller att det antal deltagare som krävs för aktiviteten inte har uppnåtts.

Vid sightseeing ska den ordning som indikerats avseende visning av de olika sevärdheterna endast ses som en riktlinje. Tredjepartsleverantörerna kan ändra ordningen.

3.2.4. Måltider

Om måltider ingår i logipaketet beror antalet måltider på antalet övernattningar. Helpension inkluderar vanligtvis frukost, lunch och middag. Halvpension inkluderar vanligtvis frukost och antingen lunch eller middag, beroende på logipaketet i fråga. Logi som omfattar middagar inleds ofta med middag på boendet på ankomstdagen och avslutas med frukost (halvpension) eller lunch (helpension) på avresedagen. Ingen ersättning betalas ut för måltider som inte utnyttjas.

Kunden bör tänka på att dryck inte ingår i måltiderna såvida inte annat anges på Webbplatsen. Om dricksvatten inte finns att tillgå måste Kunden själv stå för det.

Föräldrar uppmanas att ta med särskild mat till små barn eftersom det inte alltid finns att tillgå lokalt.

3.2.5. Skatter

De lokala myndigheterna i vissa länder kan påföra ytterligare skatter (turistskatt osv.) som måste betalas lokalt på plats. Kunden ansvarar själv för att betala sådana extra skatter.

3.2.6 Betala direkt eller betala senare/betala på boendet

Vid bokning av vissa boenden på Webbplatsen kan Kunden bli erbjuden att välja mellan betalningsalternativen ”betala direkt” eller ”betala senare/betala på boendet”. Om Kunden väljer alternativet “betala direkt” är det MrJet Travel som tillhandahåller tjänsten till Kunden och Kundens kredit- eller betalkort debiteras direkt i svenska kronor (SEK). Om Kunden väljer alternativet ”betala senare/betala på boendet” kommer information om hur och när betalning ska göras att visas under bokningsprocessen (inklusive information om någon deposition krävs och betalningsplanen för detta) och boendet kommer att debitera Kundens kredit- eller betalkort i den lokala valutan. Om betalningsalternativet ”betala senare/betala på boendet” har valts för en fristående logibokning, tillhandahåller Tredjepartsleverantören Tjänsten direkt till Kunden. Kunden kommer då att ingå avtal Tredjeparsleverantören. För dessa transaktioner kommer Expedia, Inc och dess dotterbolag att agera som en mellanhand mellan dig och Tredjepartsleverantören (men inte som en betalningsförmedlare) och överföra information om din bokning till den aktuella Tredjepartsleverantören och skicka en bekräftelse via mail till dig för och på uppdrag av Tredjepartsleverantören. Bokning av logi kommer att kräva information från bank- eller kreditkort för att säkra bokningen och kort kan valideras eller förgodkännas i enlighet med Artikel 5.3.

Utöver de övriga skatter och avgifter som dessa Allmänna villkor anger att Kunden ska betala, kan skatter och avgifter variera beroende av vilket betalningsalternativ Kunden väljer.

Vänligen uppmärksamma att vissa boenden kan kräva en depositionsavgift vid bokning som ibland inte är återbetalningsbar (vänligen se de tillämpliga Särskilda villkoren). Avgifter för skatter och utländska valutakurser kan komma att förändras under tiden mellan bokning och vistelsen på hotellet. Din kredit- eller betalkortsleverantör kan också komma att ta ut en valutaomvandlingsavgift för betalningar i utländsk valuta. Rabattkuponger som utfärdas för att användas på MrJet.se kan enbart användas för bokningar där alternativet ”betala direkt” har valts.

3.3. Biluthyrning

Biluthyrning erbjuds antingen som en del av en Paketresa av MrJet Travel eller separat av den aktuella Resetjänstleverantören. Respektive Tredjepartsleverantörs Särskilda villkor gäller för dessa Tjänster. Oberoende av om dessa biluthyrningstjänster bokas separat eller som en del av en Paketresa är Tredjepartsleverantörens Särskilda villkor och denna Artikel 3.3 tillämpliga på dem.

3.3.1. Betalningssätt

Kunden som utför bokningen och den utsedda föraren måste uppvisa ett giltigt kreditkort utfärdat i sitt namn vid upphämtning av fordonet. Betalkort accepteras inte och Kunden måste kontrollera vilka kreditkort som Tredjepartsleverantören accepterar.

 

Tredjepartsleverantören kan skicka en behörighetsförfrågan till banken eller kreditkortsföretaget under biluthyrningsperioden som en sorts deposition som hålls av Tredjepartsleverantören. Kunden och den utsedde föraren måste därför kontakta sin bank eller sitt kreditkortsföretag för att se till att kortets gräns är tillräckligt hög för detta syfte. Vissa större bilmodeller kräver att två kreditkort tillhandahålls.

Om Kunden inte följer bestämmelserna ovan kan Tredjepartsleverantören komma att inte tillhandahålla fordonet men ändå debitera fullt pris.

3.3.2. Extra avgifter

Extra avgifter kan behöva betalas på plats, t.ex. för påfyllning av bränsle, för extra förare, tilläggsavgift för ung förare och avgifter för leverans och upphämtning. Kunden samtycker till att Expedia, Inc., MrJet Travel och/eller Tredjepartsleverantörer under inga omständigheter ska hållas ansvariga för sådana extra avgifter som beskrivs ovan eller andra extra avgifter.

Ett självriskbelopp kan gälla i händelse av stöld av eller skada på hyrbilen. Detta varierar beroende på Tredjepartsleverantör och i vilket land bilen hyrs. Köp av en valfri kompletterande försäkring lokalt (så kallad super CDW eller super TP) undanröjer/minskar den aktuella självrisken. Kunden samtycker till att varken Expedia, Inc., MrJet Travel eller Tredjepartsleverantörer under några omständigheter ska hållas ansvariga för sådana extra avgifter för ytterligare försäkringar som beskrivs ovan eller andra extra avgifter.

Bensin ingår vanligtvis inte i hyreskostnaden. I vissa länder lägger vissa Tredjepartsleverantörer automatiskt på en extra avgift för att fylla upp bensintanken när bilen återlämnas. Dessutom tar vissa Tredjepartsleverantörer ut en extra avgift om vinterdäck används. Kunden ombeds att läsa de
tillämpliga Särskilda villkoren vid bokningen.

Om inget annat har avtalats måste Kunden lämna tillbaka bilen på samma plats som den hämtades. Om Kunden inte gör detta kan Tredjepartsleverantören ta ut en ytterligare tilläggsavgift.

Specialutrustning, såsom bilbarnstolar, kan efterfrågas och betalas på plats direkt till Tredjepartsleverantören (om det finns tillgängligt).

3.3.3. Upphämtning / användning av fordon

Förare måste vanligtvis vara 21–75 år även om detta kan variera mellan olika Tredjepartsleverantörer och mellan olika länder. Det är Kundens ansvar att kontrollera detta med Tredjepartsleverantören. Extra avgifter kan även tillkomma om någon förare är under 25 år eller över 70 år.

Alla förare måste kunna visa upp ett giltigt körkort utställt i sitt namn för hyrd fordonskategori vid upphämtningen av hyrbilen. Internationella biluthyrningar kan ha olika krav på körkort. Ett internationellt körkort behövs om körkortet inte är utställt med latinska bokstäver. Ytterligare dokumentation såsom pass eller upp till två bevis på namn och adress kan också krävas. Kunden ska kontrollera de Särskilda villkor som gäller för  erbjudandet av hyrbilen för information om vilka kriterier som gäller för att boka en hyrbil.

Kunden bör tänka på att vissa Tredjepartsleverantörer inte tillåter att hyrbilen används utanför det land som den hyrdes i.

 

3.3.4. Avbokningar / outnyttjade hyresdagar

Ingen ersättning kommer erbjudas för avbokningar gjorda inom 6 timmar innan upphämtningstiden eller för hyresdagar som inte utnyttjas.

 

3.4. Service på resmålet/ Aktiviteter

Service på resmålet erbjuds som del av en Paketresa genom MrJet Travel eller separat av den aktuella Resetjänstleverantören. Dessa Tjänster omfattas av dessa Allmänna villkor och de Särskilda villkor som gäller för Tredjepartsleverantören som erbjuder Service på resmålet. Service på resmålet kan vanligtvis inte överföras, ger inte rätt till återbetalning och kan inte ändras om de inte avbeställs av Tredjepartsleverantören eller bokas som del av en Paketresa och sådana rättigheter uppkommer i enlighet med Artikel 3.5.

3.4.1. Återbetalning och avbokning

Det kan ibland hända att Service på resmålet som erbjuds av Tredjepartsleverantörerna på Webbplatsen inte längre erbjuds, t.ex. på grund av väderförhållanden, force majeure, att det inte är säsong eller att det antal deltagare som krävs för aktiviteten inte har uppnåtts. Under sådana förhållanden bör Kunderna läsa igenom de tillämpliga Särskilda villkoren för återbetalning.

3.5. Paketresor

En Paketresa definieras i dessa Allmänna villkor på samma sätt som i Paketreselagstiftningen. Generellt sett uppstår en Paketresa när du genomför en bokning avseende samma resa som inkluderar en kombination av åtminstone två av följande resetjänster: (a) flygresa; (b) logi; (c) bilhyra och (d) vissa tjänster/service på resmålet. Av din bokningsbekräftelse kommer det att framgå vilka resetjänster som ingår i din Paketresa.

 

Paketresor som visas på Webbplatsen tillhandahålls av MrJet Travel (vilket i denna Artikel kommer att hänvisas till som ”MrJet Travel” eller ”Vi”). På de Paketresor som tillhandahålls av MrJet Travel tillämpas de villkor som framgår av denna Artikel och de tillämpliga Särskilda villkor från Tredjepartsleverantörer av resetjänster som ingår i Paketresan (t.ex. leverantörer av flyg- eller logitjänster). Kunder måste läsa villkoren som framgår av denna Artikel och de tillämpliga Särskilda villkoren innan de genomför en bokning. Om det skulle föreligga någon motstridighet mellan villkoren i denna Artikel och de tillämpliga Särskilda villkoren äger de Särskilda villkoren företräde. 

 

3.5.1. Reservationer och bokningar

Varje bokning av en Paketresa är beroende av tillgänglighet vid bokningstillfället. MrJet Travels godkännande av en bokning som en Kund har gjort beror på tillgängligheten av Paketresan. MrJet Travel behöver inte uppge något skäl till varför de avböjer att godkänna en bokning. 

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att våra annonser är uppdaterade men vi garanterar inte att någon av de Paketresor som vi annonserar kommer att vara tillgängliga vid bokningstillfället. Vi kommer att informera dig så snart det är möjligt efter att du har genomfört en bokning om den Paketresa som du har bokat av någon anledning inte är tillgänglig.

Ett avtal mellan dig och MrJet Travel kommer uppstå först när du har betalat det pris som ska betalas vid bokningstillfället och vi har utfärdat en bokningsbekräftelse till dig. MrJet Travels godkännande formaliseras genom att MrJet Travel skickar en bokningsbekräftelse per e-post till Kunden inom 24 timmar från det att Kunden genomförde bokningen. Inget belopp kommer att debiteras Kunden innan det har bekräftats att Tjänsterna är tillgängliga. 

 

3.5.2. Priser

Vi annonserar ett stort antal Paketresor och vi anstränger oss för att säkerställa att de annonserade priserna alltid är korrekta. Trots Expedia, Inc:s ansträngningar kan vissa av de Tjänster som finns angivna på Webbplatsen vara felaktigt prissatta. EXPEDIA FÖRBEHÅLLER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA FELAKTIG PRISSÄTTNING PÅ VÅR WEBBPLATS OCH/ELLER RESERVATIONER SOM GENOMFÖRTS UNDER FELAKTIG PRISSÄTTNING.

Vanligtvis bekräftar vi priserna vid bokningstillfället. Om det har uppstått ett misstag och det faktiska priset är lägre än det som angivits vid bokningstillfället kommer vi endast att debitera dig det lägre beloppet. Om priset är högre kommer vi att kontakta dig för vidare instruktioner eller inte acceptera din bokning (efter vårt eget gottfinnande) och informera dig om detta så att du kan avgöra vad du vill göra.

MrJet Travel är inte skyldiga att tillhandahålla en Paketresa som är felaktigt prissatt även efter det att vi har utfärdat en Bokningsbekräftelse, förutsatt att felet rimligen varit uppenbart för dig. Under sådana förhållanden kan vi komma att kontakta dig för att erhålla dina instruktioner eller avboka din bokning och informera dig om detta så att du kan avgöra vad du vill göra.

MrJet Travel kan i vissa fall komma att ta ut en bokningsavgift i förhållande till vissa flygtransaktioner som gjorts för Kundens räkning. Kunden kommer att bli underrättad om alla gällande avgifter vid bokningstillfället.

MrJet Travel har rätt att ändra priset på din Paketresa efter att vi har utfärdat bokningsbekräftelsen om prisändringen görs som en direkt följd av ändrade: (i) priser på drivmedel som påverkar kostnaden för passagerartransporter; (ii) kostnader  i form av skatter eller avgifter för resetjänster som ingår i Paketresan, såsom t.ex. turistskatter, landningsskatter eller ombordstignings- eller avstigningsavgifter vid hamnar och flygplatser som påförts av tredje man (dvs. annan part än MrJet Travel/Tredjepartsleverantören); eller (iii) växelkurser som är relevanta för Paketresan. MrJet Travel ska endast kunna höja priset på detta sätt om MrJet Travel meddelar dig om prisökningar senast tjugo (20) dagar före starten på din Paketresa tillsammans med en förklaring till hur denna prisförändring har beräknats. 

Om priset på din Paketresa har ökat med mer än åtta (8) procent av dess totala pris har du rätt att:

(a)   acceptera och betala för prishöjningen;

(b)   avvisa prishöjningen och frånträda paketreseavtalet med full återbetalning; eller

(c)    avvisa prishöjningen, säga upp din Paketresa och acceptera en alternativ Paketresa, om vi beslutar att erbjuda en sådan. Om du bestämmer dig för att acceptera en alternativ Paketresa så kommer vi att informera dig om dess inverkan på priset på din bokning. Om den alternativa Paketresan är av lägre kvalitet eller kostnad kan du ha rätt till prisavdrag i enlighet med Artikel 3.5.9 nedan.

Vi kommer att ge dig en skälig tid att fatta ditt beslut, vilket vanligen kommer att vara sju (7) dagar från att vi meddelade dig om prisökningen. Om du inte bekräftar inom denna tidsram kommer vi att skicka dig en påminnelse, därefter ska vi ha rätt att säga upp Paketresan och ge dig en återbetalning.

Om du beslutar att avvisa prishöjningen och frånträda paketreseavtalet med full återbetalning, kan du också vara berättigad till ersättning i enlighet med Artikel 3.5.9 nedan.

Du är berättigad till prisavdrag motsvarande minskningen av de kostnader som beskrivs under i-iii ovan som inträffar efter att du har bokat men innan din Paketresa påbörjats, med undantag för att MrJet Travel först har rätt att göra avdrag för sina administrativa kostnader med anledning av återbetalningen.  

Resebeskrivningarna på Webbplatsen specificerar de Tjänster som ingår i priset för varje resa. Priser visas i SEK.

Kunden bör vara medveten om att lokala myndigheter i vissa länder kan påföra ytterligare skatter (turistskatt osv.) som måste betalas lokalt på plats. Kunden ansvarar själv för att betala sådana extra skatter.

Om inget annat uttryckligen anges inkluderar priserna inte försäkringar, flygbolagstjänster, avgifter för extra bagage, transport från flygplatsen till hotellet, visum- och vaccinationsavgifter eller eventuella egna utlägg (tvätt, telefon, dryck, room service, dricks osv.), utflykter, användning av idrottsanläggningar och inte heller några andra allmänna kostnader än de som uttryckligen anges i bokningsbekräftelsen.

Om Expedia och/eller Tredjepartsleverantören får kännedom om eller informeras om bedrägliga eller illegala aktiviteter i samband med betalningen för bokningen, kommer bokningen att annulleras och Kunden bli ansvarig för alla utgifter i samband med sådan annullering utan att detta påverkar eventuella åtgärder som kan vidtas mot honom eller henne.

3.5.3. Avbokning och ändringar av Kunden

3.5.3.1 Avbokning

Om Kunden vill avboka eller ändra en resa ska Expedia informeras via telefon på 0775 757 430 eller online på Webbplatsen. Expedia har inte möjlighet att hantera avbokningar eller ändringar som sker via e-post. Expedia kommer att hantera sådana önskemål för MrJet Travel och de berörda Tredjepartsleverantörernas räkning.

Om Kunden avbokar Paketresan kan Expedia och Tredjepartsleverantören kräva kompensation för att täcka kostnaderna för de researrangemang som redan anordnats. Dessutom kan en avbokningsavgift tas ut av Tredjepartsleverantörerna för varje komponent i Paketresan gällande varje avbokning. Om en avbokning gäller mer än en person i bokningen tas avbokningsavgifter ut för varje person i bokningen.

Utöver den avbokningsrätt som anges ovan, har du rätt att avboka din bokning innan Paketresan påbörjas utan att betala någon avbokningsavgift om genomförandet av Paketresan väsentligen påverkas av Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Detsamma gäller om transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter. Om du avbokar under sådana omständigheter kommer vi att återbetala alla betalningar du har gjort avseende bokningen men du kommer inte att vara berättigad till kompensation eller någon av de rättigheter som anges i Artikel 3.5.9 nedan. .

Om Kunden inte inställer sig vid avresan och/eller inte använder någon eller alla av Tjänsterna som bokats kommer återbetalningar endast att betalas ut till Kunden i enlighet med de tillämpliga Särskilda villkoren som det  hänvisades till under bokningsprocessen. De tillämpliga Särskilda villkoren för flygtransporttjänster finns tillgängliga före det att bokning görs och kan även ses här. Särskilda villkor för logitjänster tillhandahålls innan bokning görs.

3.5.3.2 Avbeställningens konsekvenser

Vänligen notera att Paketresor omfattas av de tillämpliga Särskilda villkoren och att separata avbokningsavgifter kan komma att påföras av Tredjepartsleverantören.

 

3.5.3.3 Ändring av bokning av Kunden

Om Kunden vill ändra något efter det att resan bokats, t.ex. resedatum, resmål, avreseort, boende eller transportmedel kan Kunden ringa 0775 757 430 eller använda Webbplatsen. Expedia har inte möjlighet att hantera ändringar som sker via e-post. Ändringar i en bokning innebär vanligtvis att den ursprungliga bokningen måste annulleras, vilket kan medföra att den kompensation och/eller avgifter som Tredjepartsleverantörerna påför uppgår till hela värdet på den bokade resan. Kunden debiteras då kostnaden för den nya bokningen. 

Varken MrJet Travel eller en Tredjepartsleverantör har någon rättslig skyldighet att bistå Kunden med en sådan ändring men de kan, efter deras eget gottfinnande, försöka bistå en sådan begäran. Vänligen ha förståelse för att det ofta inte är möjligt att genomföra ändringar eftersom detta kan bero på tillgänglighet och de tillämpliga Särskilda villkoren. Dessutom kan avgifter tillkomma från aktuell Tredjepartsleverantör i händelse av en ändrad bokning – vänligen se de tillämpliga Särskilda villkoren som meddelats vid bokningsprocessen för mer information.

För att vi ska godkänna din bokningsändring måste du godkänna att betala den ombokningskostnad som framgår av Artikel 2.2.3 samt eventuella kostnader som Tredjepartsleverantören kan komma att ålägga dig för att göra ändringen. Dessa kostnader kan vara väsentliga och tenderar att öka ju närmare avresedatumet som ändringen görs. Till exempel kan vissa delar av Paketresan (t.ex. en flygresa) medföra en avbokningsavgift om 100 procent av priset.

3.5.3.4 Ersättare för resenär

Du kan överlåta din Paketresa till en annan person som uppfyller samtliga villkor som gäller för den aktuella Paketresan, under förutsättning att du och sådan annan person accepterar att ni båda kommer att vara solidariskt ansvariga för full betalning av alla utestående betalningar och eventuella avgifter eller kostnader som uppstår till följd av överlåtelsen. Vi kommer att meddela dig om dessa kostnader efter att vi mottagit din begäran om överlåtelse. Du måste ge oss rimlig tid efter att vi meddelats din begäran så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder men sju (7) dagar eller mer före avresa ska anses vara inom rimlig tid. MrJet Travel kommer att försöka hjälpa till med namnöverföringen, men notera att om Paketresan innehåller en flygresa, kan en överlåtelse, beroende på flygbolagets Särskilda villkor, vara att anse som en avbokning och ombokning (med en avbokningsavgift som kan uppgå till 100 procent).

 

3.5.4 Avbokning och ändringar som utförs av MrJet Travel före avresa:

3.5.4.1 Ändringar av MrJet Travel före avresa

Eftersom de arrangemang som utgör din Paketresa planeras många månader i förväg kan MrJet Travel, från tid till annan, behöva ändra din Paketresa. MrJet Travel förbehåller sig rätten att när som helst vidta sådana ändringar. De flesta ändringar utgör mindre ändringar men ibland kan MrJet Travel behöva informera Kunder om att MrJet Travel måste göra väsentliga ändringar i Paketresans huvudsakliga egenskaper eller när MrJet Travel inte kan uppfylla något av dina särskilda krav som MrJet Travel har accepterat.

I det osannolika fallet att MrJet Travel måste vidta en väsentlig ändring av Paketresans huvudsakliga egenskaper kommer vi att meddela dig så snart som möjligt. Du får då möjlighet att:

 1. a)acceptera den föreslagna ändringen. Om detta innebär att Paketresan får en lägre standard eller lägre kostnad kommer du att vara berättigad till ett prisavdrag i enlighet med Artikel 3.5.9 nedan;
 2. b)avböja den föreslagna ändringen och frånträda paketreseavtalet med full återbetalning; eller
 3. c)avböja den föreslagna ändringen, säga upp paketreseavtalet och välja en alternativ Paketresa, om vi väljer att erbjuda en sådan. Om du väljer att ta en alternativ Paketresa kommer vi att informera dig om hur detta påverkar priset på din bokning. Om den alternativa Paketresan är av lägre standard eller lägre kostnad, är du berättigat till ett prisavdrag i enlighet med Artikel 3.5.9 nedan.

MrJet Travel kommer att ge dig rimlig tid att fatta ditt beslut, vilket vanligen kommer att vara sju (7) dagar från meddelandet av ändringen. Om du inte bekräftar inom denna tidsram, kommer vi att skicka dig en påminnelse och därefter kommer vi att vara berättigade att säga upp Paketresan och tillhandahålla dig återbetalning.

Om du väljer att avböja en föreslagen ändring och frånträda ditt paketreseavtal med full återbetalning, kan du vara berättigad till ersättning i enlighet med Artikel 3.5.9. Sådan ersättning kommer vanligen att vara i enlighet med tabellen nedan, om inte ändringen är ett resultat av Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter, i vilket fall du inte kommer att vara berättigad till någon sådan ersättning.

Vänligen notera:

Vid händelse av mer än en väsentlig ändring av Kundens Paketresa, kommer MrJet Travel endast att betala ersättning avseende en ändring per varje fullt betalande vuxen.

MrJet Travel kommer att betala kompensation beroende på hur lång tid innan avresan som MrJet Travel meddelar Kunden om ändringen.  

 

Kompensationstabell

Tid före avresedatum (dagar)

Kompensation (SEK)

60+

0

60-42

125

41-28

250

27-15

375

14-0

625

Om en ändring av den köpta Paketresan endast utgör en mindre ändring, behöver vi inte erbjuda dig något av ovanstående alternativ. Vänligen notera att en ändring avseende flygtid om mindre än 120 minuter innan avresetiden och mindre än 240 minuter senare än ankomsttiden, en ändring avseende flygbolag eller flygplan (om detta ursprungligen angivits), en ändring avseende avrese- eller ankomstflygplats till en sådan flygplats inom samma region eller en ändring avseende logi till en annan av samma eller högre standard vanligen är att anse som en mindre ändring. 

3.5.4.2 Avbokningar av MrJet Travel innan avresa

I sällsynta fall kan MrJet Travel tvingas avboka din Paketresa och det förbehåller sig rätten att göra det. Om MrJet Travel tvingas göra detta, kommer MrJet Travel att meddela dig så snart som möjligt. MrJet Travel kan (efter eget gottfinnande) också erbjuda dig en alternativ Paketresa om det har möjlighet att göra det och informera dig om dess inverkan på priset på din bokning. Om den alternativa Paketresan är av lägre standard eller lägre kostnad kan du vara berättigad till ett prisavdrag i enlighet med Artikel 3.5.9 nedan. Om MrJet Travel inte kan erbjuda dig en alternativ Paketresa, eller om du istället föredrar detta, kommer MrJet Travel att ge dig en fullständig återbetalning av alla betalningar som gjorts för Paketresan.

Du kan vara berättigad till kompensation som en konsekvens av vår avbokning av din Paketresa, i enlighet med Artikel 3.5.9 nedan, med undantag för det fall MrJet Travel på grund av Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter är hindrat från att tillhandahålla Paketresan, i vilket fall ingen sådan kompensation kommer att erhållas. 

 

3.5.5 MrJet Travels ansvar för genomförandet av Paketresan

Tjänsterna, anläggningarna eller researrangemangen som utgör din Paketresa tillhandahålls av Tredjepartsleverantörer. MrJet Travel har en rättslig skyldighet att utöva rimlig skicklighet i att samordna Tredjepartsleverantörerna för att tillhandahålla anläggningarna och researrangemangen för dig.

MrJet Travel har också ett ansvar i förhållande till dig för genomförandet av Tjänsterna som ingår i din Paketresa i enlighet med Paketreselagstiftningen oberoende av det faktum att sådana Tjänster ska genomföras av Tredjepartsleverantörerna av sådana Tjänster.

Du måste meddela oss utan onödigt dröjsmål om felaktigheter eller icke-avtalsenligt genomförande av din Paketresa (”Fel”). Detta kommer att ge MrJet Travel möjlighet att lösa Felet medan du är på din semester. Dessa rättigheter kommer emellertid inte att uppstå om avhjälpande av Felet är omöjligt eller medför oproportionerliga kostnader. I sådant fall kommer du endast att vara berättigad till prisavdrag eller ersättning i enlighet med Artikel 3.5.9.

Om en betydande del av Tjänsterna som ingår i din Paketresa inte kan tillhandahållas i enlighet med överenskommelsen i bokningen ska MrJet Travel, utan extra kostnad för dig, erbjuda lämpliga alternativa arrangemang för att Paketresan ska kunna fullföljas. De alternativa arrangemangen ska, om möjligt, vara likvärdiga eller av högre standard än de som anges i din bokning. Om de är av lägre standard är du berättigad till ett prisavdrag som beskrivs i Artikel 3.5.9 nedan. Du får endast avvisa alternativa arrangemang som du erbjuds om de inte är jämförbara med vad som överenskommits i bokningen eller om det prisavdrag du erbjuds är oskäligt. Om du avvisar de alternativa arrangemangen, eller om MrJet Travel inte har möjlighet att erbjuda sådana, kan du, i tillämpliga fall, ha rätt till prisavdrag och/eller kompensation i enlighet med Artikel 3.5.9.

Om ett Fel väsentligen påverkar genomförandet av Paketresan och MrJet Travel inte har lyckats att åtgärda det inom en rimlig tidsperiod, kan du besluta om du vill fullfölja din Paketresa eller säga upp din bokning utan att betala en uppsägningsavgift. Om du beslutar att säga upp bokningen och i din Paketresa ingår transport till destinationen, ska MrJet Travel också återföra dig med motsvarande transportmedel till avreseplatsen utan extra kostnad för dig och utan oskäligt dröjsmål. I tillämpliga fall kan du ha rätt till prisavdrag och/eller ersättning i enlighet med Artikel 3.5.9.

Om MrJet Travel inte kan säkerställa att du återvänder till din avresedestination enligt paketreseavtalet på grund av Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter ska MrJet Travel bära kostnaden avseende nödvändig logi, om möjligt av likvärdig standard, under en period som inte överstiger tre nätter per passagerare. Denna begränsning gäller inte personer med nedsatt rörlighet och de personer som medföljer dem, gravida kvinnor och underåriga som reser ensamma, samt personer som behöver särskild medicinsk hjälp, förutsatt att vi informerats om deras speciella behov minst 48 timmar före starten av Paketresan.

Om en längre period avseende nödvändig logi än vad som anges ovan framgår av en unionsrättsakt om passagerarrättigheter (enligt vad som beskrivs i Paketreselagstiftningen) som är tillämplig på transportmedlet för din återresa eller om sådan lagstiftning inte tillåter att Leverantören av transporttjänsten begränsar sina skyldigheter såsom beskrivits ovan i händelse av Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter, ska de begränsningar som framgår av sådan lagstiftning gälla istället.

 

3.5.6 Tredjepartsleverantörs Särskilda villkor

För att tillgängliggöra en Paketresa, arbetar MrJet Travel  med Tredjepartsleverantörer av reseprodukter som flygbolag och logileverantörer men vi utövar inget inflytande över dessa Tredjepartsleverantörer. Tjänsterna är föremål för de Särskilda villkor som tillämpas av de Tredjepartsleverantörer som erbjuder Tjänsterna. De aktuella Särskilda villkoren som tillämpas på flygtransporttjänster och logitjänster hålls tillgängliga före det att bokning görs.

3.5.7 Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter

När vi i dessa Allmänna villkor hänvisar till Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter avses en situation utom kontroll för den part som åberopar en sådan situation och vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Detta kan exempelvis innefatta krig, andra allvarliga säkerhetsproblem såsom terrorism, väsentliga risker för människors hälsa, t.ex. utbrott av allvarlig sjukdom vid resmålet, naturkatastrofer såsom översvämningar, jordbävningar eller väderförhållanden som gör det omöjligt att resa säkert till destinationen enligt vad som överenskommits i paketreseavtalet. 

3.5.8 Assistans vid boendet

3.5.8.1 Assistans när Kund är i svårigheter

MrJet Travel ska ge dig lämplig assistans utan onödigt dröjsmål om du befinner dig i svårigheter, särskilt genom att tillhandahålla lämplig information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt bistånd och genom att hjälpa dig att genomföra distanskommunikation och genom att hjälpa dig att hitta alternativa researrangemang. Vanligtvis tar MrJet Travel inte betalt för sådan hjälp men förbehåller sig rätten att ta skäligt betalt för sådan hjälp om Kunden uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat behovet av assistans. 

3.5.8.2 Lösa tvister vid boendet

Om det under din resa uppstår ett problem med din Paketresa, vänligen omgående informera både oss (via den information som framgår av din bokningsbekräftelse eller direkt härunder) och den aktuella Tredjepartsleverantören (t.ex. den som tillhandahåller din logi) som kommer att försöka att lösa ditt problem. Det är viktigt att du informerar både oss och Tredjepartsleverantören så att vi båda kan hjälpa till att ordna situationen utan dröjsmål.  

Om din bokningsbekräftelse inte hänvisar till ett lokalt ombud, kontaktar du MrJet Travel direkt och anmäler eventuella problem. Ange bokningsnummer, resmål och resedatum.

Telefonnummer till kundtjänst: 0775 757 430.

e-post: support@chat.mrjet.se

MrJet Travel, eller ett relevant lokalt ombud, ska så fort som möjligt försöka hitta lämpliga lösningar på anmälda problem.

3.5.8.3 Lösa tvister efter din semester

Om ditt klagomål inte kan lösas på plats, vänligen följ upp det inom 30 dagar från ankomst hemma genom att kontakta oss via den e-post som anges ovan och tillhandahåll oss ditt bokningsnummer och all annan relevant information. Vänligen håll ditt mejl kortfattat och till saken. 

Du kan också besöka den Europeiska Kommissionens tvistelösningsplattform på Internet via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna plattform är ett verktyg för att registrera dina klagomål hos oss; plattformen kommer inte att bestämma hur ditt klagomål ska lösas.

Vänligen notera att om du inte meddelar oss om dina klagomål med Paketresan medan du är på plats så hindrar du oss och våra Tredjepartsleverantörer från möjligheten att utreda och åtgärda ditt klagomål under resan vilket kan påverka dina rättigheter enligt detta avtal inklusive att minska din rätt till kompensation från oss, eventuellt ned till noll.

3.5.9 MrJet Travels skyldighet att tillhandahålla prisavdrag och/eller kompensation för skada

Du kommer att vara berättigad till skäligt prisavdrag från MrJet Travel avseende sådan period under vilken det föreligger ett Fel, om inte Felet kan hänföras till dig.

Du kommer att vara berättigad till skälig kompensation från MrJet Travel för de skador du lider som en följd av Fel med undantag för om Felet:

 1. a)är hänförligt till dig;
 2. b)är hänförligt till en tredje man som inte har någon koppling till fullgörandet av de Tjänster som ingår i Paketresan och Felet inte kunde förutses eller undvikas; eller
 3. c)har uppstått till följd av Oundvikliga och Extraordinära Omständigheter.

MrJet Travel ska inte vara skyldigt att betala ersättning till dig i samband med din Paketresa i den utsträckning det finns internationella konventioner, unionsrättsakter eller svenska lagar som begränsar omfattningen eller villkoren för när ersättning ska betalas av någon av dess Tredjepartsleverantörer. Samma begränsningar ska gälla för MrJet Travel och på samma sätt som om sådana begränsningar hade haft direkt tillämplighet på MrJet Travel. Den internationella konventionen består av Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare. Unionsrättsakterna består av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (i den ursprungliga lydelsen), rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage (i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (i den ursprungliga lydelsen). De svenska lagarna består av sjölagen (1994:1009), lagen (2010:510) om lufttransporter och järnvägstrafiklagen (2018:181). MrJet Travel ska kunna tillgodogöra sig all eventuell skadeståndsbegränsning som framgår av dessa konventioner, unionsrättsakter och lagar. Vänligen fråga oss om kopior på dessa internationella konventioner, unionsrättsakter och lagar om du skulle vilja se dem.

MrJet Travels ansvar kommer också att begränsas i enlighet med de tillämpliga Särskilda villkoren hänförliga till passagerartransporter i din Paketresa på samma sätt som om dessa Särskilda villkor hade haft direkt tillämplighet på MrJet Travel.

Om din rätt till ersättning för skada från en Tredjepartsleverantör av transporttjänster inte är begränsad i enlighet med internationella konventioner, unionsrättsakter eller lagar på det sätt som beskrivs ovan är MrJet Travels ansvar i förhållande till dig i samband med din Paketresa begränsat till högst tre (3) gånger priset för din Paketresa, förutom i fall som avser dödsfall, personskada eller sjukdom eller om vi eller vår Tredjepartsleverantör har orsakat sådan skada uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Om du beviljas ersättning eller prisavdrag av en annan part avseende samma Fel som du kräver ersättning eller prisavdrag för från MrJet Travel, kan MrJet Travel reducera den ersättning eller det prisavdrag som ska betalas av MrJet Travel med det belopp som du erhållit från den andra parten.

Med undantag för vad som anges ovan, accepterar inte MrJet Travel något ansvar för några krav, förluster, utgifter, skadestånd eller ansvar för din Paketresa förutom i fall där dödsfall, personskada eller sjukdom har inträffat och MrJet Travel har orsakat sådan skada med oaktsamhet.

3.5.10 Upphörande av ansvar och tidsbegränsning för klagomål

Anspråk som bygger på att resan inte genomförs i enlighet med avtalet ska framföras inom 30 dagar från det avtalade slutet på Paketresan, med undantag för om Tredjepartsleverantören har agerat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder. Om du önskar framföra ett anspråk, vänligen kontakta support@chat.mrjet.se eller ring 0775 757 430. Vi rekommenderar att anspråk görs skriftligen för Kundens bästa. Tidsbegränsningen för klagomål börjar den dag då Paketresan skulle ha avslutats enligt paketreseavtalet.

3.5.11 Tillgänglighet och nedsatt rörlighet

Alla Paketresor är inte lämpliga för kunder med nedsatt rörlighet. Vi rekommenderar att du ringer vår kundtjänst för att diskutera om en reseprodukt skulle passa dina specifika behov så vi kan ge assistans innan du slutför bokningen av din Paketresa.

Artikel 4. Allmänt

4.1. Resmål

Även om de flesta resor, inklusive resor till internationella resmål, sker utan incidenter kan resor till vissa resmål innebära större risker än resor till andra resmål. Expedia rekommenderar att Kunden läser de reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd för resor som utfärdas av Regeringen och visas på dess hemsida. Vänligen se Artikel 3.1.3 för ytterligare information.

Genom att erbjuda resor till vissa internationella resmål garanterar eller utfäster Expedia inte att resor till sådana resmål rekommenderas eller kan ske riskfritt. Expedia ansvarar inte för skador eller förluster i samband med resor till sådana resmål.

4.2. Priser

Priset på Tjänsterna är det som anges på Webbplatsen, förutom vid uppenbara fel. Priserna kan när som helst ändras, men ändringarna påverkar inte bokningar som redan har accepterats förutom vad som anges i Artikel 3.5.2 ovan. Expedia kan i vissa fall ta ut en bokningsavgift i förhållande till vissa transaktioner som gjorts för Kundens räkning. Kunden kommer att informeras om alla tillämpliga avgifter i samband med bokningen. Trots Expedias ansträngningar kan Tjänster som anges på Webbplatsen vara felaktigt prissatta. EXPEDIA FÖRBEHÅLLER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA FELPRISSÄTTNINGAR PÅ VÅR HEMSIDA OCH/ELLER PÅ BOKNINGAR GJORDA ENLIGT ETT UPPENBART FELAKTIGT PRIS. I SÅDANT FALL KOMMER VI, OM MÖJLIGT, GE DIG MÖJLIGHETEN ATT BEHÅLLA DIN BOKNING TILL DET KORREKTA PRISET ELLER SÅ KOMMER VI AVBESTÄLLA DIN BOKNING UTAN AVGIFT. Expedia är inte skyldig att tillhandahålla Tjänster åt en Kund till ett uppenbart felaktigt (lägre) pris, detta trots att Kunden har fått en bekräftelse på sin bokning.

4.3. Hur vår sorteringsordning bestäms

Kunder har många valmöjligheter för att få hjälp med att hitta den perfekta login, flyget, biluthyrningen eller aktiviteten. ”Sorteringsinställningarna” tillåter resenärer att få sökresultat sorterade efter deras önskemål, oavsett om det baseras på pris, verifierade omdömen eller andra kriterier. ”Filtreringsinställningarna” tillåter även Kunder att inkludera eller exkludera olika alternativ för att passa deras resebehov. Om inga alternativ väljs kommer vi att visa ett urval av relevanta alternativ i sökresultaten som baseras på de kriterier som anges nedan:

https://www.mrjet.se/service/#/articles/25169

4.4. Fotografier och bilder

Expedia, Inc. gör sitt yttersta för att tillhandahålla fotografier och bilder som ger Kunden en bra bild av Tjänsterna som erbjuds. Syftet med fotografierna och bilderna är att visa Kunden standarden på rummen och vilken bekvämlighetsnivå de har. Expedia ska inte anses göra något åtagande som går utöver detta syfte.

4.5. Försäkringar

Priserna på Webbplatsen inkluderar inte reseförsäkring. Expedia rekommenderar att Kunden själv tecknar en försäkring som täcker följderna av vissa typer av avbokningar och ytterligare en försäkring som täcker särskilda risker såsom kostnaden för hemtransport på grund av olycka eller sjukdom. Ett flertal försäkringsbolag erbjuder dessa försäkringar. Expedia rekommenderar Kunderna att se över olika försäkringsmöjligheter för att säkerställa att försäkring som tecknas passar Kundens behov eftersom det är Kundens ansvar att se till att försäkringen som tecknas är tillräcklig för att täcka Kundens behov.

Under bokningen kan du från tid till annan ges möjlighet att köpa vissa reseförsäkringsprodukter. Detaljer om försäkringsgivare, relevant viktig information och villkor kommer att visas under bokningen.

4.6. Ditt ekonomiska skydd

Expedia har följande lösning för att erbjuda säkerhet för pengar som Kunder har betalat in samt för att (i förekommande fall) arrangera hemresa för Kunder i händelse av Expedias insolvens: Paketresor och reseprodukter som utgör del i ett Sammanlänkat Researrangemang för vilka Expedia har erhållit betalningar, och som i båda fallen har bokats av Kunder via Webbplatsen, är försäkrade via International Passenger Protection Limited hos Lloyd's. Försäkringen gäller enbart för Kunder som har bokat Paketresor eller reseprodukter som utgör del i ett Sammanlänkat Researrangemang för vilka Expedia har erhållit betalningar, via Webbplatsen. Vänligen notera att denna försäkring inte gäller för andra reseprodukter såsom enbart flygresa, enbart logi, enbart bilhyra eller paketresor som har anordnats i förväg av tredje man (med undantag för paketresor anordnande av MrJet Travel) vilka är bokade via Webbplatsen.

Denna försäkring har förmedlats av International Passenger Protection Limited och meddelats av Liberty Mutual Insurance Europe SE.

International Passenger Protection Limited (på uppdrag av Liberty Mutual Insurance Europe SE)

Claims Office, IPP House

22-26 Station Road

West Wickham

Kent,

BR4 0PR

UK

Tel: +31 103120666

E-post: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk

 

4.7. MrJet Bonus

Om du är medlem i MrJets bonusprogram och tjänar in och/eller löser in bonuspoäng i samband med en bokning, gäller följande villkor: https://www.mrjet.se/mktg/rewards/ .

Artikel 5. Ekonomiska villkor och betalningsrutiner

5.1 Lokala skatter och betalningar

Såvida inget annat anges i de Särskilda villkoren är priserna för Tjänsterna som visas på webbplatsen i SEK, exklusive lokala skatter som tillämpas av myndigheter i vissa länder.

För bokning avseende flyg, logi och paketprodukter kommer det att vara möjligt att betala genom en banköverföring via Internet (”IBP”). När IBP-alternativet väljs som betalning kommer Kunden att omdirigeras till sin banks webbplats för att genomföra banköverföringen. Kunden kommer att gå uppgift om en tidsgräns för genomförandet av banköverföringen inom vilken bokningen och priset kvarstår. Det kommer inte vara möjligt att dela upp betalningen med IBP. På Kundens bankkontoutdrag kommer NetGiro Payments AB att anges som betalningspart i IBP-processen. Om Kunden lämnar in en godkänd begäran om återbetalning eller avbokar via Internet så kommer aktuella medel att återbetalas till Kundens bankkonto inom 2-14 dagar.

Bokning av förskottsbetalad ”betala direkt”-logi , specialpriser på flygbiljetter samt Expedias paketresor till resmål inom EU omfattas av resebyråernas och researrangörernas bestämmelser, enligt artikel 306–310 i EU:s momsdirektiv [2006/112/EC]. MrJet Travel finns i USA och därför kommer ingen moms att debiteras för Tjänster som MrJet Travel tillhandahåller.

5.2. Skattekompensationsavgifter

Med undantag för vad som anges nedan avseende skattskyldighet på de summor vi erhåller för våra tjänster driver vi inte in in skatt för överföring till de tillämpliga myndigheterna. Skattekompensationsavgifterna för förskottsbetalade “betala-direkt”-bokningar av logi är en ersättning för den uppskattade transaktionsskatten (t.ex. för omsättning och utnyttjande, beläggning, hotellrumsskatt, punktskatt, mervärdesskatt, etc.) som MrJet Travel betalar till boendet för skatter som ska betalas för uthyrningen av rummet för de transaktioner där MrJet Travel tillhandahåller Tjänsten direkt till Kunden. Boendet fakturerar MrJet Travel för skattebeloppen. Boendet är ansvarigt för att inbetala tillämpliga skatter till skattemyndigheterna i aktuella länder. Expedia Inc. agerar inte som medförsäljare till det boende du bokar dina researrangemang hos. Skattskyldighet och tillämplig skattesats varierar kraftigt mellan olika platser. De faktiska skattebelopp som betalas av MrJet Travel kan skilja sig från skattekompensationsbeloppen, beroende på de skattesatser, skattskyldighet etc. som gäller vid tidpunkten för våra Kunders faktiska användning av login. Till detta tillkommer att omsättningsskatt, utnyttjande och/eller lokal hotellrumsskatt, inom vissa jurisdiktioner, kan påföras de summor MrJet Travel tar ut för sina tjänster. De faktiska skattebeloppen på våra tjänster, om några, kan variera beroende på de skattesatser som är i kraft vid tiden för din logivistelse.

För förskottsbetalade ”betala direkt online"-bokningar anges MrJet Travels New York State och New York City skatteregistreringsbevis och nummer nedan.

New York State skatteregistrering:

New York omsättningsskatt och New York City hotellbeläggningsskatt ska i tillämpliga fall betalas på din logivistelse. För förskottsbetalade ”betala direkt”-bokningar av logi är MrJet Travels registreringsnummer för New York omsättningsskatt 880392667 och för New York City hotellbeläggningskatt 033960.

Vänligen klicka här för ytterligare information:

travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf

travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

5.3 Betalningar

Priset på Tjänsterna som bokats på Webbplatsen eller via telefon måste antingen betalas till (i) Expedia., eller TPX och/eller (ii) direkt till Tredjepartsleverantörerna. Betalningar kan debiteras av mer än en part (såsom kommer att visas i Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag). Det totala debiterade beloppet kommer dock inte att överstiga det totala priset för Tjänsterna.

Kunden ska tillhandahålla sina betalkortsdetaljer och Tredjepartsleverantören eller Expedia behöver ofta bekräfta: (i) kortets giltighet (genom en avgift om ett nominellt belopp som antingen återbetalas inom ett par dagar eller som avräknas från den slutliga betalningen till Tredjepartsleverantören) och (ii) tillgången av medel på betalkortet (att bekräfta för den bank som utfärdar Kundens bankkort).

Vissa banker och kortföretag lägger på avgifter för internationella eller gränsöverskridande transaktioner. Om du till exempel gör en bokning med ett i Sverige utfärdat kort hos en icke-svensk handlare kan din bank debitera dig en avgift för en internationell eller gränsöverskridande transaktion. Vidare kan din bank eller ditt kortföretag anse att bokning av internationella resor utgör en internationell transaktion eftersom vi kan skicka dina kortuppgifter till en internationell reseleverantör för debitering. I tillägg till detta lägger vissa banker och kortföretag på en avgift för valutaväxling. Om du till exempel gör en bokning i en annan valuta än den som ditt kredit- eller betalkort har, kan ditt kortföretag konvertera bokningsbeloppet till ditt kredit- eller betalkorts valuta och ta ut en konverteringsavgift för detta. Avgifterna för valutaväxling och för utländska transaktioner bestäms av din bank samma dag som de behandlar transaktionen. Om du har några frågor om dessa avgifter eller den växlingskurs som tillämpas för din bokning, vänligen kontakta din bank.

5.4. Betalningsalternativ från tredje part

I tillägg till de vanliga betalningsalternativen som görs tillgängliga för bokningar via Webbplatsen kan Expedia  bl.a. erbjudadelbetalningsalternativ eller andra former av krediter eller finansieringar för en bokning. Sådana alternativ tillhandahålls generellt sett av Tredjepartsleverantörer i enlighet med Tredjepartsleverantörernas egna villkor, vilka inte bestäms av Expedia (eller något av Expedias dotterbolag). Ett sådant avtal om betalningsalternativ som du ingår med Tredjepartsleverantören gäller mellan dig och Tredjepartsleverantören. Priser för resetjänster som visas på Webbplatsen tar inte hänsyn till något sådant separat avtal. Särskilda villkor för Tredjepartsleverantörer av betalningsalternativ finns tillgängliga och ska läsas innan det att en bokning görs. Eventuella frågor eller klagomål i förhållande till betalningsalternativ som görs tillgängliga av tredje part måste lämnas in direkt till den relevanta Tredjepartsleverantören.

Artikel 6. Kundtjänst och hantering av klagomål

Vi på Expedia står beredda att hjälpa dig om du har några frågor eller klagomål i samband med att du bokar en Tjänst. Om du inkommer med ett klagomål och/eller har rätt till ersättning från Resetjänstleverantören efter att ett problem uppstått med din bokade Tjänst kommer Expedia att bistå dig och Resetjänstleverantören i ett försök att lösa problemet.

En förfrågan eller begäran om information eller klagomål under en resa ska skickas till support@chat.mrjet.se eller så kan en Kund ringa Expedias kundtjänst på 0775 757 430.

Kunder uppmanas att ta upp alla problem de upplever under sin resa via telefonnumret eller e-postadressen ovan (eller så snart som det är rimligt möjligt) eller kontakta operatören om tvisten uppstod under ut- eller återresan, så att åtgärder kan vidtas för att lösa problemet och för att begränsa den skada som Kunden lidit.

Klagomål om förlust av, stöld av eller skador på bagage, kläder eller personliga tillhörigheter som Kunden inte har kunnat styra över under vistelsen ska riktas till flygbolaget, hotellet eller relevant Tredjepartsleverantör.

Klagomål som görs efter resan ska skickas med e-post till support@chat.mrjet.se, som kommer att ta emot klagomål på Tjänsterna på uppdrag av Resetjänstleverantören. För att underlätta en lösning av problemet uppmanas Kunder att inkomma med klagomål inom 30 dagar efter avslutad resa.

Om du vill skicka skriftliga klagomål med vanlig post ska de skickas antingen till Resetjänstleverantören, på adressen som anges i deras Regler och restriktioner, eller till Expedia. Skriftliga klagomål per post kan skickas till:

Expedia, Inc. 

1111 Expedia Group Way West

Seattle WA 98119

USA

(med en kopia till: support@chat.mrjet.se)

Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr

Artikel 7. Ansvar för Tjänsterna

Resetjänstleverantören gör Tjänsterna tillgängliga för dig.

När Expedia Travel är Resetjänstleverantör gäller, i den mån lagen medger och med förbehåll för de undantag och begränsningar som anges i dessa Allmänna villkor och/eller de relevanta Regler och restriktioner som gäller för Tjänsten, att Expedia Travel endast ska vara ansvarigt gentemot dig för direkta skador som:

(i) var rimligt förutsebara av både dig och Expedia Travel

(ii) faktiskt lidits eller åsamkats dig och

(iii) är direkt hänförliga till handlingar som Expedia Travel utfört när de tillhandahållit Tjänsterna.

Vid eventuellt ansvar som vilar på Expedia Travel avseende Tjänsterna, kommer sådant ansvar under inga omständigheter att överstiga, totalt sett, de kostnader som Kunden betalat till Expedia Travel för Tjänsten ifråga.

Ansvaret gentemot dig som vilar på andra Resetjänstleverantörer kommer att anges i de relevanta Regler och restriktioner som gäller för Tjänsten. Dessa görs tillgängliga för dig innan du slutför din bokning.

Artikel 8. Expedias ansvar

Expedia, Inc. äger och driver den här Webbplatsen som fungerar som ett gränssnitt mellan dig och de Resetjänstleverantörer som tillhandahåller Tjänsterna till dig. När du bokar en Tjänst ingår du ett avtal med Resetjänstleverantören.  Expedia, Inc. kommer inte att vara ansvarigt för några sådana Tjänster (t.ex. flygtjänster, boendetjänster) som Resetjänstleverantören gör tillgängliga för dig eller för handlingar, fel, underlåtenheter, utfästelser, garantier eller försumlighet som härrör från en sådan Resetjänstleverantör.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Allmänna regler och villkor, tillhandahålls all information, programvara eller Tjänster som visas på den här Webbplatsen utan någon garanti (vare sig uttrycklig eller underförstådd) eller något underförstått villkor av något slag, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier eller underförstådda villkor om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Alla sådana underförstådda villkor och garantier är undantagna. Att en viss Tjänst inkluderas på den här Webbplatsen innebär inte att Expedia Inc. eller något av dess partnerbolag godkänner eller rekommenderar Tjänsten.

Resetjänstleverantör de tillhandahållit informationen som beskriver Tjänsterna till Expedia, Inc. Expedia visar sedan informationen för dig på sin Webbplats, såsom information om resetjänsten, bilder, priser, regler och villkor för Tjänsten. Ansvaret för att säkerställa att sådan information som tillhandahålls till Expedia, Inc är korrekt, fullständig och aktuell, vilar på Resetjänstleverantören.

Expedia, Inc. kommer inte att vara ansvarigt för några felaktigheter i sådan information, såvida inte och endast i den utsträckning Expedia, Inc. direkt orsakade sådana felaktigheter. Detta inkluderar också eventuella felaktigheter med hotellbetyg som endast är avsedda som vägledning och kanske inte är ett officiellt betyg.

Med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa Allmänna regler och villkor, godkänner du att varken Expedia, Inc. eller dess partnerbolag kommer att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, bestraffande, speciella, tillfälliga eller följdförluster eller skador som härrör från Tjänsterna, användningen av Webbplatsen, några förseningar eller oförmåga att använda Webbplatsen eller från Kundens användning av länkar från Webbplatsen. När det gäller skyldigheter som Expedia, Inc. är ansvarigt för enligt dessa Allmänna regler och villkor, eller om Expedia, Inc. befunnits ansvarigt för någon förlust eller skada enligt dessa Allmänna regler och villkor, ska Expedia, Inc. endast vara ansvarigt gentemot dig för direkta skador som:

(i) var rimligt förutsebara av både dig och Expedia, Inc.

(ii) faktiskt lidits eller åsamkats dig och

(iii) är direkt hänförliga till handlingar som Expedia Inc. utfört.

Om sådant ansvar vilar på Expedia, Inc. kommer sådant ansvar under inga omständigheter att överstiga, totalt sett, det högsta av (a) den kostnad som Kunden betalat för de aktuella Tjänsterna, eller (b) ett hundra dollar (100 USD) eller motsvarande i lokal valuta.

Konsumenter har vissa lagstadgade rättigheter. Undantagen och begränsningarna i dessa Allmänna regler och villkor gäller endast i den utsträckning som lagen medger. Ingenting i dessa Allmänna regler och villkor ska anses begränsa eller utesluta Expedias ansvar för bedrägeri, personskada eller dödsfall till följd av oaktsamhet som visats av Expedia, Inc.

Artikel 9. Tillämplig lag

Dessa Allmänna villkor regleras av svensk lagstiftning. Kunden godkänner att svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppstår vid tolkning av dessa villkor.

Artikel 10. Slutbestämmelser

Om Expedia inte åberopar en bestämmelse i de Allmänna villkoren vid något tillfälle, ska detta inte ses som att Expedia avsäger sig rätten att åberopa bestämmelsen vid ett senare tillfälle.

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor (eller en del av något villkor) befinns vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar av en domstol eller någon annan behörig myndighet, ska den bestämmelsen eller den delen av en bestämmelse, i den utsträckning det krävs, inte anses utgöra en del av detta avtal med Kunden och de övriga bestämmelsernas giltighet och verkställbarhet ska inte påverkas.

Varje händelse som utgör force majeure, såsom t.ex. kommunikationsavbrott eller att flygbolag, hotellvärdar eller flygledare strejkar, leder till att de förpliktelser i dessa Allmänna villkor som berörs av händelsen i fråga ska upphöra att gälla och den part som berörs av händelsen ska inte hållas ansvarig för sin oförmåga att uppfylla sina förpliktelser.

Dessa allmänna villkor träder i kraft den 28/9/2020.

 

 

 

BILAGA 1 – STANDARDINFORMATIONS FORMULÄR FÖR PAKETRESOR

Viktig information angående dina Paketreserättigheter

Under vissa förutsättningar kan en paketresa komma att uppstå till följd av de Tjänster som du har valt att boka där MrJet Travel är arrangören av denna Paketresa. När denna möjlighet uppstår kommer du att instrueras att läsa den viktiga informationen nedan.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/23/02.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. MrJet Travel kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har MrJet Travel, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/23/02

—  Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

—   Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

—  Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.

—  Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

—  Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

—  Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

—  Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

—  Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

—  Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

—  Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

—  Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

— Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. MrJet Travel har tecknat skydd vid obestånd hos International Passenger Protection Limited (på uppdrag av Liberty Mutual Insurance Europe SE). Resenärer får kontakta denna enhet (International Passenger Protection Limited (på uppdrag av Liberty Mutual Insurance Europe SE),Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, UK, Tel: +31 103120666, E-post: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) om tjänster inte tillhandahålls till följd av MrJet Travel:s obestånd.

 

Direktiv (EU) 2015/23/02 i den form som det har införlivats i nationell rätt finns tillgängligt här och här.

 

 

BILAGA 2 – STANDARDINFORMATIONSFORMULÄR FÖR SAMMANLÄNKADE RESEARRANGEMANG

Viktig information rörande sammanlänkade researrangemang

Under vissa förutsättningar kan ett sammanlänkat researrangemang komma att uppstå till följd av de Tjänster som du har valt att boka. När denna möjlighet uppstår kommer du att instrueras att läsa den viktiga informationen nedan.

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/23/02.

Därför kommer Expedia inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster vid tidpunkten för ett enda besök hos eller en enda kontakt med Webbplatsen kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har Expedia, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till Expedia för tjänster som inte fullgörs som en följd av Expedia:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Expedia har tecknat skydd vid obestånd hos International Passenger Protection Limited (på uppdrag av Liberty Mutual Insurance Europe SE).

Resenärer får kontakta denna enhet (International Passenger Protection Limited (på uppdrag av Liberty Mutual Insurance Europe SE),Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, UK, Tel: +31 103120666, E-post: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av Expedia:s obestånd.

Anmärkning: Detta skydd vid obestånd gäller inte avtal med andra parter än Expedia, som kan fullgöras trots Expedia:s obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt finns tillgängligt här och här.