Juridisk information

Expedia, Inc. driver webbplatsen https://www.mrjet.se/  , som fungerar som ett gränssnitt mellan dig och de olika Resetjänstleverantörerna (enligt definitionen nedan).

 

Expedia, Inc. avser Expedia, Inc., som har sitt säte på:
1111 Expedia Group Way West,

Seattle, WA 98119,

USA

 

Telefonnummer: +1 206 4817200

När du gör en bokning för en Tjänst (enligt definitionen i de allmänna villkoren för bokningar) med hjälp av webbplatsen, kommer du att ingå ett avtal med relevanta Resetjänstleverantörer (enligt definitionen i de allmänna villkoren för bokningar) för den Tjänsten, det vill säga leverantören som tillhandahåller Tjänsten – till exempel en boendeleverantör, ett flygbolag, ett biluthyrningsföretag, en arrangör, MrJet Travel (enligt definitionen nedan) och/eller en aktivitetsleverantör.

Med MrJet Travel avses Travelscape LLC, ett aktiebolag som i alla avseenden är hemmahörande i USA och vars säte är på:

10190 Covington Cross Drive,

Suite 300,

Las Vegas,

NV 89144

USA

 

Telefonnummer: +46 77 5757433

E-post: support@chat.mrjet.se

 

När du ingår ett avtal med en boendeleverantör, ett flygbolag, ett hyrbilsföretag, en arrangör, MrJet Travel eller en aktivitetsleverantör hittar du leverantörens företagsuppgifter på sidan där du slutförde din bokning.

 

Varumärken och upphovsrätt
Om du har några frågor angående användning eller licensiering av varumärken eller upphovsrättsskyddat material kan du kontakta oss på:

Upphovsrättsanspråk: CopyrightComplaints@expediagroup.com

Varumärkesanspråk och rapporter om intrång på immateriella rättigheter: TrademarkComplaints@expediagroup.com

.

Juridiska frågor och säkerhetsfrågor
Om du har juridiska frågor eller säkerhetsfrågor kan du kontakta oss på  eunotifications@expediagroup.com.

Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på