PDF
Juridisk information
Expedia, Inc. driver webbplatsen https://www.mrjet.se/som fungerar som ett gränssnitt mellan dig och de olika Reseleverantörer som erbjuder resetjänster (såsom den definieras i Användarvillkoren) .
Expedia, Inc., som har sitt säte på:
1111 Expedia Group Way West,
Seattle,
WA 98119,
USA
Telefonnummer: +1 206 481 7200.
När du gör en bokning för en resetjänst (såsom den definieras i Användarvillkoren) med hjälp av webbplatsen, kommer du att ingå ett avtal med relevanta reseleverantören (såsom den definieras i Användarvillkoren) för den resetjänst, det vill säga leverantören som tillhandahåller resetjänst – till exempel en boendeleverantör, ett flygbolag, ett biluthyrningsföretag, en arrangör, Expedia Travel (enligt definitionen nedan) och/eller en aktivitetsleverantör.
När du ingår ett avtal med en boendeleverantör, ett biluthyrningsföretag, en arrangör, Expedia Travel eller en aktivitetsleverantör, hittar du leverantörens företagsuppgifter längst ner på betalningssidan.
Med Expedia Travel avses Travelscape LLC, ett aktiebolag som i alla avseenden är hemmahörande i USA och vars säte är på:
5000 W. Kearney Street,
Springfield,
MO 65803
USA
Kundtjänstkontakter
Telefonnummer till kundsupport:
077 575 74 33 (lokalsamtalstaxa)
00 46 77 575 74 33 (från utlandet)
Så sorterar vi dina sökresultat: Sorteringsordning
Varumärken och upphovsrätt
Om du har några frågor angående användning eller licensiering av varumärken eller upphovsrättsskyddat material, kontakta oss på: IPMatters@expedia.com.
Otillåtet innehåll och säkerhetsfrågor
Om du misstänker att innehåll på vår webbsida kan vara otillåtet ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till eunotifications@expedia.com där du förklarar, så detaljerat som möjligt, varför du anser att innehållet är otillåtet. Ange även webbadressen till sidan så att vi kan identifiera innehållet.
ODR Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr.
Lagen om digitala tjänster
Från och med 2023/02/17 når inte Expedia upp till tröskeln på 45 miljoner genomsnittliga månadsvisa användare av tjänsten i den Europeiska unionen, uträknat i enlighet med punkt 77 i lagen om digitala tjänster (DSA) och artikel 24(2) i DSA. Om du vill ha mer information kan du gå till avsnittet om DSA på Expedia Groups sida för företagsstandarder som finns här.