PDF

Sekretessmeddelande

Senast uppdaterat: 2023-11-02
MrJet, som ingår i Expedia Group, (”vi” eller ”oss”), uppskattar att du är vår kund och förstår att sekretess är viktigt för dig. Det här Sekretessmeddelandet förklarar hur vi samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter när du använder vår plattform och tillhörande tjänster, dina rättigheter när det gäller att besluta vad vi gör med de uppgifter som vi samlar in eller lagrar om dig och anger hur du kan kontakta oss.
Sekretessmeddelandets huvudpunkter
De här är huvudpunkterna i vårt Sekretessmeddelande. Om du vill läsa det fullständiga Sekretessmeddelandet kan du klicka här eller scrolla ner.
Vad täcker detta Sekretessmeddelande?
Det här Sekretessmeddelandet har sammanställts för att beskriva:
 • hur och vilken typ av personuppgifter vi samlar in och använder
 • när och med vem vi delar dina personuppgifter
 • vilka val du kan göra om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter
 • hur du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter.
Vilka personuppgifter samlar vi in och använder och hur samlar vi in dem?
Vi samlar in personuppgifter när:
 • du lämnar personuppgifter till oss
 • vi samlar in dem automatiskt
 • vi får dem från andra.
Du ger oss personuppgifter när du skapar ett konto på en av våra webbplatser, registrerar dig för att få erbjudanden eller information eller gör en bokning på vår plattform. Vi samlar även in personuppgifter genom automatiserad teknik, till exempel med cookies som placeras i din webbläsare, med ditt samtycke när det är tillämpligt, när du besöker våra webbplatser eller laddar ner och använder våra appar. Vi får också personuppgifter från andra bolag inom Expedia Group, samt från affärspartner och andra externa parter, som hjälper oss att förbättra vår plattform och tillhörande verktyg och tjänster, uppdatera och upprätthålla exakta uppgifter, potentiellt upptäcka och undersöka bedrägeri samt marknadsföra våra tjänster på ett effektivare sätt.
Dina personuppgifter kan delas för flera ändamål, inklusive: för att hjälpa dig boka din resa och/eller semester, bistå dig under din resa och/eller semestervistelse, kommunicera med dig (inklusive när vi skickar information om produkter och tjänster eller gör det möjligt för dig att kommunicera med reseleverantörer och/eller boendeägare) och för att följa lagen. Det fullständiga Sekretessmeddelandet nedan anger i detalj hur personuppgifter delas nedan.
Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter på olika sätt. Du kan till exempel välja bort marknadsföring genom att klicka på länken ”Avsluta prenumerationen” i e-postmeddelanden, i ditt konto i tillämpliga fall eller genom att kontakta vår kundservice. Vårt Sekretessmeddelande innehåller mer information om vilka alternativ, dataskyddsrättigheter och val som finns tillgängliga för dig.
Mer information om vår sekretesspraxis finns i vårt fullständiga Sekretessmeddelande. Du kan även kontakta oss med användning av informationen nedan i avsnittet ”Kontakta oss” om du vill ställa frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller göra förfrågningar om dina personuppgifter.
*****************************

Sekretessmeddelande

Insamling och användning av dina personuppgifter

I detta avsnitt hittar du information om:
 • vilka typer av personuppgifter vi samlar in och använder
 • hur vi samlar in och använder dem
 • för vilka ändamål vi samlar in och använder dem
 • på vilken rättslig grund vi samlar in och använder dem.

Rättsliga grunder för behandling:

I tabellen nedan ser du på vilka rättsliga grunder vi samlar in och använda dina personuppgifter.
Sammanfattningsvis kommer vi att samla in personuppgifter från dig endast när någon av följande rättsliga grunder gäller:
 • Samtycke: detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter när du har gett ditt samtycke till att vi gör det (t.ex. skicka dig marknadsföringskommunikation där samtycke krävs).
 • Lagstadgad skyldighet: detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi har en lagstadgad skyldighet att samla in personuppgifter från dig, till exempel när det är nödvändigt att använda din transaktionshistorik för att kunna slutföra våra finansiella och skattemässiga åtaganden enligt lagen.
 • Fullgörande av ett avtal: detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter när personuppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig (t.ex. hantera din bokning, behandla betalningar eller skapa ett konto på din begäran).
  • Om vi ber dig att lämna personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett lagstadgat krav eller fullgöra ett avtal med dig kommer vi att klargöra det vid tillfället i fråga och upplysa dig om huruvida det är obligatoriskt eller inte att du lämnar dina personuppgifter till oss (samt om möjliga konsekvenser om du inte lämnar dina personuppgifter).
 • Berättigat intresse: detta innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter när behandlingen ligger i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina rättigheter (enligt förklaringen nedan).
  • Vissa länder och områden tillåter oss att behandla personuppgifter med berättigade intressen som grund. Om vi samlar in och använder dina personuppgifter på grundval av våra berättigade intressen (eller en extern parts berättigade intressen) kommer detta intresse normalt utgöras av att driva eller förbättra vår plattform och vid behov kommunicera med dig för att kunna förse dig med våra tjänster, för ändamålet säkerhetsverifiering när du kontaktar oss, för att besvara dina frågor, bedriva marknadsföring eller för ändamålet att upptäcka eller förhindra olaglig aktivitet. Även om begreppet berättigat intresse endast förekommer i vissa länder och regioner väger vi vår användning av dina personuppgifter mot dina rättigheter globalt.

Kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder

Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål – inklusive att:
  • aktivera din bokning, verifiera din identitet och för reseförsäkringsändamål
  • boka den begärda resan eller möjliggöra bokning av semesterboende
  • tillhandahålla tjänster relaterade till bokningen och/eller kontot
  • skapa, underhålla och uppdatera användarkonton på vår plattform och verifiera att du är en användare
  • upprätthålla din sök- och resehistorik, dina boende- och resepreferenser och liknande information om din användning av Expedia Groups plattform och tjänster, och som det i övrigt beskrivs i detta Sekretessmeddelande
  • aktivera och underlätta godkännande och behandling av betalningar, kuponger och andra transaktioner
  • administrera lojalitets- och bonusprogram
  • samla in och möjliggöra bokningsrelaterade recensioner
  • hjälpa dig att använda våra tjänster snabbare och enklare genom funktioner som möjliggör inloggning med användning av ditt konto för online-tjänster och webbplatser från vissa av varumärkena i Expedia Group.
 • Kommunikations- och kundserviceändamål – inklusive att:
  • svara på dina frågor och förfrågningar om information samt behandla val av information
  • möjliggöra kommunikation mellan dig och reseleverantören, till exempel hotell och ägare av semesterboenden
  • kontakta dig (till exempel via sms, e-post, telefonsamtal, post, pushnotiser eller meddelanden på andra kommunikationsplattformar) för att ge information som bekräftelser och uppdateringar av resebokningar, för nödmeddelanden eller för andra ändamål som beskrivs i detta Sekretessmeddelande.
 • Marknadsföringsändamål – inklusive att:
  • kontakta dig (t.ex. via sms, e-post, telefonsamtal, post, pushnotiser eller meddelanden på andra kommunikationsplattformar) i marknadsföringssyfte
  • analysera information som surf- och/eller köphistorik och använda resultatet för att optimera annonsering och marknadsföring i enlighet med dina intressen och preferenser
  • mäta och analysera effektiviteten av vår marknadsföring och kampanjer
  • administrera kampanjer som tävlingar, utlottningar och liknande erbjudanden
  • leverera riktade annonser och annonser baserade på din profil. Vårt Cookiemeddelande förklarar vidare hur vi använder cookies och liknande spårningsteknik.
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster – inklusive att:
  • genomföra enkätundersökningar, marknadsundersökningar och dataanalyser
  • underhålla, förbättra, undersöka och mäta effektiviteten av våra webbplatser, appar, aktiviteter, verktyg och tjänster
  • övervaka eller spela in samtal, chattar och annan kommunikation med vårt kundtjänstteam och andra representanter, såväl som plattformskommunikation mellan eller bland partner och resenärer för kvalitetskontroll, utbildning, tvistlösning och enligt beskrivningen i detta Sekretessmeddelande
  • skapa aggregerade eller på annat sätt anonymiserade eller avidentifierade uppgifter, som vi kan använda och avslöja utan begränsning där det är tillåtet.
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål – inklusive att:
  • främja säkerhet, verifiera våra kunders identitet, förebygga och utreda bedrägeri och obehörig aktivitet, försvara oss mot rättsliga anspråk och annat ansvar samt hantera andra risker
  • följa gällande lagar, skydda våra och våra användares rättigheter och intressen, försvara oss själva, svara brottsbekämpande myndigheter och andra rättsliga myndigheter samt svara på förfrågningar som ingår i en rättslig process
  • följa gällande säkerhetslagar för att motverka terrorism och mutor, samt iaktta granskningskrav avseende tullar och invandring
Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter för följande ändamål:
Kategori av personuppgifter
Ändamål för insamling
Källor till personuppgifter
Rättslig grund
Myndighetsutfärdade identifieringsuppgifter – inklusive pass, körkort, statliga rättelsenummer, bosättningsland, skatteidentifieringsnummer (för fastighetsägare)
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Lagstadgad skyldighet
 • Fullgörande av ett avtal med dig
Identifieringsuppgifter – inklusive namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer samt hem-, företags- och fakturaadresser (inklusive gata och postnummer)
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Marknadsföringsändamål
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Automatiskt från din enhet
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer
 • Lagstadgad skyldighet
 • Fullgörande av ett avtal med dig (och eventuell medresenär)
 • Berättigat intresse (av dig eller en medresenär)
 • Samtycke (inklusive samtycke från en förälder/vårdnadshavare för användning av barnuppgifter)
Betalningsuppgifter – inklusive betalkortsnummer, utgångsdatum, fakturaadress och bankkontonummer
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer
 • Lagstadgad skyldighet
 • Fullgörande av ett avtal med dig (och eventuell medresenär)
 • Samtycke
Reserelaterade preferenser – inklusive favoritdestination och typ av boende samt speciella kost- och tillgänglighetsanpassningsbehov, i mån av tillgång
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Marknadsföringsändamål
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Automatiskt från din enhet
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer
 • Berättigat intresse (av dig eller en medresenär)
 • Samtycke
Lojalitetsuppgifter – inklusive medlemskap i bonusprogram, bonuspoängsaldo, intjänade och använda poäng, lojalitetsstatus
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Marknadsföringsändamål
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Automatiskt från din enhet
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer
 • Berättigat intresse (av dig eller en medresenär)
 • Fullgörande av ett avtal med dig
 • Samtycke
Geografisk platsinformation – inklusive härledd plats från IP-adress, valt land för att använda vår webbplats och exakt plats i realtid (med ditt samtycke)
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Marknadsföringsändamål
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Automatiskt från din enhet
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer
 • Lagstadgad skyldighet
 • Fullgörande av ett avtal med dig (och eventuell medresenär)
 • Berättigat intresse (av dig eller en medresenär)
 • Samtycke
Bilder, videor och inspelningar – inklusive bilder av ditt ansikte, bilder du laddar upp och videor
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Marknadsföringsändamål
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Automatiskt från din enhet
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer
 • Fullgörande av ett avtal med dig
 • Samtycke
Kommunikation med oss – inklusive e-post, chattutskrifter och inspelningar av samtal med kundtjänst
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Marknadsföringsändamål
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Automatiskt från din enhet
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer
 • Lagstadgad skyldighet
 • Fullgörande av ett avtal med dig (och eventuell medresenär)
 • Berättigat intresse (av dig eller en medresenär)
 • Samtycke (inklusive samtycke från en förälder/vårdnadshavare för användning av barnuppgifter)
Uppgifter om din interaktion med vår webbplats – inklusive sökningar du gör, transaktioner och andra interaktioner med dig på vår plattform, i våra appar och i samband med våra onlinetjänster
 • Plattformsanvändnings- och bokningsändamål
 • Kommunikations- och kundserviceändamål
 • Marknadsföringsändamål
 • Marknadsundersöknings-, analys- och utbildningsändamål för att förbättra våra tjänster
 • Säkerhets- och efterlevnadsändamål
 • Direkt från dig
 • Från andra bolag inom Expedia Group
 • Automatiskt från din enhet
 • Från tredje part, såsom våra affärspartner och partnerföretag samt godkända tjänsteleverantörer