Hoppa till huvudsektionen
Början av huvudsektionen

MRJET.SE ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

 

Välkommen till www.mrjet.se. Denna MrJet webbplats tillhandahålls av Expedia, Inc. Tjänsterna som erbjuds av Expedia (enligt definitionen nedan) kan endast användas av Kunder som har läst de Allmänna Bokningsvillkoren och godkänt dem förbehållslöst genom att klicka på acceptera- ikonen när bokning sker på MrJet.se. Om Kunder genomför en bokning via MrJet.se eller via MrJet telefoncenter, kommer dessa Allmänna Bokningsvillkor att gälla för bokningen. Kunden förbinder sig att uppfylla de åtaganden som anges i dessa Allmänna Bokningsvillkor.

Kunden bör spara och/eller skriva ut en kopia av de Allmänna Villkoren som referens vid bokningen.

Artikel 1. Definitioner och omfattning

1.1. Definitioner

Följande definitioner har samma betydelse oavsett om de står i singular eller plural.

"Kund" avser en kund som reserverar och/eller bokar en eller flera Tjänster som erbjuds på Webbplatsen.
"Service på resmålet" avser erbjudanden om biljetter till evenemang eller sevärdheter på resmålet, t.ex. konserter eller guidade rundturer, även benämnt som MrJet:s ”Lokala Expert” på Webbplatsen.
"Expedia" avser Expedia, Inc. och/eller MrJetTravel.
"Expedia, Inc." avser Expedia, Inc, vars registrerade kontor finns på 333 108th Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA.
"MrJet Travel" avser Travelscape LLC, ett aktiebolag i USA vars registrerade kontor finns på 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144, USA.
"Allmänna villkor" avser dessa allmänna villkor för bokning och användning. Villkoren ändras från tid till annan.
"Särskilda villkor" avser de villkor som gäller för Leverantörer med vilka Kunden har träffat ett separat avtal.
"Tjänst(er)" avser en tjänst som erbjuds på Webbplatsen, t.ex. bokning av transport, logi, hyrbil, Service på resmålet och paketresor.
"Leverantör" avser en leverantör av Tjänster, t.ex. ett flygbolag, hotell, utflyktsarrangör(inklusive MrJet Travel), biluthyrningsföretag eller Leverantör av Service på resmålet.
"Webbplats" avser den MrJet-märkta MrJet.se och Mr.Jet.se mobilapplikation.
"Allmänna Villkor För användning av Webbplatsen" avser de villkor som styr användningen av MrJet.se webbplatsen och anges här http://www.mrjet.se/terms
"TPX" avser Travel Partner Exchange S.L vars registrerade kontor finns på Calle Villalba Hervas 9, Planta 8, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

1.2. Omfattning

Dessa Allmänna villkor gäller för erbjudanden och tillhandahållande av Tjänster från Expedia, Inc. Expedia, Inc. driver Webbplatsen som fungerar som en mellanhand mellan Kunden och de olika Leverantörer som erbjuder Tjänsterna, inklusive MrJet Travel. Avtalet mellan Kunden och Expedia, Inc. på uppdrag av den relevanta Leverantören blir gällande så snart Kunden erhåller ett e-postmeddelande med en skriftlig bekräftelse på bokningen.

Dessa Allmänna villkor är underkastade Leverantörens Särskilda villkor som tillgängliggörs för Kunden innan bokning fullbordas och som Kunden godkänner vid den tidpunkt som en bokning faktiskt görs. Det är Kundens ansvar att sätta sig in i Leverantörens Särskilda villkor innan en bokning genomförs på den här Webbplatsen. Särskilda villkor för Leverantörer av flygtransport-tjänster finns tillgängliga här. Särskilda villkor för Leverantörer av logi tillhandahålls innan bokning görs.

De Allmänna villkoren kan när som helst ändras av Expedia, Inc. utan föregående meddelande. Sådana ändringar gäller dock inte för bokningar som redan har godkänts av Expedia, Inc. för de berörda Leverantörernas räkning. Kunden måste därför läsa igenom, spara och/eller skriva ut en kopia av de Allmänna villkoren när bokningen görs så att han eller hon känner till vilka regler som gäller.

Artikel 2. Bokning via Webbplatsen

2.1. Kundens juridiska behörighet

Webbplatsen hjälper Kunden att hitta reseprodukter och att genomföra bokningar. Webbplatsen fungerar som en mellanhand vid transaktioner med Leverantörerna. Kunden måste ha fyllt 18 år och ha juridisk behörighet att ingå avtal samt tillstånd att agera för de personers räkning som bokningen avser. Kunden måste även använda Webbplatsen i enlighet med dessa Allmänna villkor och Webbplatsens användarvillkor.

Kunden ansvarar för sina aktiviteter på Webbplatsen (ekonomiska eller andra aktiviteter), bland annat eventuell användning av Kundens användarnamn och lösenord. Kunden garanterar att de uppgifter som han eller hon anger på Webbplatsen om sig själv och, i förekommande fall, sitt eventuella resesällskap är korrekta.

Om Webbplatsen används på ett sätt som är bedrägligt eller som strider mot de Allmänna villkoren eller mot de Allmänna Villkoren För användning av Webbplatsen kommer Kunden att nekas åtkomst till Tjänsterna eller till övriga funktioner på Webbplatsen.

2.2. Bekräftelse och ändring eller avbokning

2.2.1 Bekräftelse

En bekräftelse på en bokning, innehållande viktig information som t.ex. beskrivningen av den Tjänst/Tjänster som har bokats och prisinformation, skickas till Kunden via e-post. Om Kunden inte får någon bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter bokningstillfället bör han eller hon kontakta kundtjänst på resa@customercare.mrjet.se.

Härmed avtalas uttryckligen att de uppgifter som lagrats i informationssystem som tillhör Expedia, Inc. och/eller dess Leverantörer ska utgöra bevis på bokningar som Kunden har gjort. Uppgifter som lagras på datorer eller elektroniska media utgör giltiga bevis och ska därför godtas på samma villkor och med samma bevisvärde som gäller för fysiska skriftliga dokument.

2.2.2 Ändring och Avbokning

Vid förfrågningar som rör ombokning av flyg ring 0775 757 430.

Avbokning av hotell kan ske online via denna länk eller genom att ringa 0775 757 430 om förfrågningar som rör ombokning eller avbokning. Expedia har inte möjlighet att hantera avbokningar som sker via e-post.

Alla förfrågningar avseende ombokningar och avbokningar kommer att hanteras å de berörda Leverantörernas räkning. Kunden har ingen ångerrätt med mindre än att detta särskilt framgår av Leverantörens Särskilda villkor (vilka tillhandahålls till Kunden före bokning).

Om Kunden ombokar, avbokar eller delvis avbokar kan en avgift komma att tas ut av Leverantören. Om en avbokning gäller mer än en person i en bokning tas tillämplig avbokningsavgift ut för varje person som bokningen gäller, vänligen se de Särskilda villkoren som hänvisas till under bokningsprocessen för ytterligare information.

Om en Kund vill omboka eller avboka någon del av en bokning kan en administrationsavgift tillkomma utöver eventuella avgifter som tas ut av den berörda Leverantören. Vänligen se listan nedan för de specifika avgifter som avses;

Tjänst Ombokningsavgift Avbokningsavgift
Hotell Ingen avgift Ingen avgift
Flyg (N/A lågprisflyg) 400 SEK per passagerare 400 SEK per passagerare
Bilhyra Ingen avgift Ingen avgift
Paketresor (N/A lågprisflyg) Flyg 455 SEK per passagerare
Hotell - Ingen avgift
Flyg 455 SEK per passagerare
Hotell - Ingen avgift
Services på resmålet / Lokal Expert Ej tillämpligt (inte ombokningsbar) Ej tillämpligt (inte återbetalningsbar)

Vi förbehåller oss rätten att avboka Kundens bokning om fullständig betalning för bokningen, eller någon omboknings- eller avbokningsavgift hänförlig till bokningen, inte har erhållits i tid.

2.2.3 Återbetalning och ”no show”

Om Kunden har rätt till en återbetalning efter de avdrag som anges i avsnitt 2.2.2, kommer den part som hanterade den ursprungliga betalningen (t.ex. Expedia, Inc, en Leverantör eller annan sådan part som visas på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag) att överföra aktuellt belopp till det betalkort som användes vid den ursprungliga bokningen. Eventuella bokningsavgifter eller kortavgifter hänförliga till bokningen återbetalas inte. Kunden bör tänka på att återbetalningar av flygbokningar kan ta upp till sex månader.

Om Kunden inte inställer sig vid avresan har han eller hon rätt till återbetalning endast i den mån det följer av de Särskilda villkor som hänvisades till vid bokningen.

2.2.4 Särskilda priser

Såvida Kunden inte anger något annat antas det att Kunden önskar de billigaste Tjänsterna. Sådana tjänster (t.ex. "ekonomiklass") kan tillhandahållas utan möjlighet till ändring eller avbokning. I sådana fall kan Tjänsterna inte tillhandahållas på något annat sätt eller vid någon annan tid eller plats än de avtalade.

2.3. Resehandlingar

Resehandlingarna för en Tjänst som beställts via Webbplatsen skickas till den e-postadress som Kunden uppgett när han eller hon gjorde sin bokning.

Om fysiska resehandlingar krävs skickas dessa till den adress som Kunden uppgett när han eller hon gjorde sin bokning. Resehandlingarna kan endast levereras till adresser i Sverige och kommer inte att levereras till adresser i andra länder. Expedia, Inc. har rätt att ta ut en icke återbetalbar avgift som meddelas vid bokningen för resehandlingar via bud till Kunden.

Om det inte går att leverera resehandlingarna via e-post på grund av ett fel som Kunden gjort när han eller hon uppgav sina personuppgifter, inklusive e-post adress, ska varken Leverantören eller Expedia, Inc. hållas ansvariga.

2.4 Betalning till olika parter

Kunden kan debiteras av mer än en part för en bokning, t.ex. av Expedia, Inc, en Leverantör eller annan sådan part som visas på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag, beroende på vilka Tjänster som bokats. Det totala beloppet som debiteras kommer dock inte att överstiga det totala priset för Tjänsterna.

Artikel 3. Särskilda tjänster

Expedia, Inc. driver Webbplatsen som fungerar som en mellanhand mellan Kunden och Leverantörerna när det gäller erbjudanden och tillhandahållande av alla Tjänster.

Syftet med denna bestämmelse är att ge Kunden information om de användarvillkor som gäller för de Tjänster som tillhandahålls av Leverantörerna. Informationen är inte uttömmande och ersätter inte Leverantörernas Särskilda villkor. Om de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren inte är förenliga eller enhetliga äger de Särskilda villkoren företräde. De Särskilda villkoren är tillgängliga innan det att en bokning görs.

Informationen ger inte upphov till några förpliktelser eller skyldigheter för Expedia, Inc., såvida inte eventuella myndighetskrav medför något annat.

3.1. Flygtransporttjänster

Flygtransporttjänster kan erbjudas separat eller som en del av paketresa och är föremål för Leverantörens Särskilda villkor (bland annat resevillkor, särskilda villkor för biljettpriser). De Särskilda villkoren kan innehålla begränsningar och/eller avgifter för avbokningar och ändringar utöver de administrativa avgifterna som anges i avsnitt 2.2.2.Särskilda villkor för Leverantörer av flygtransporttjänster finns tillgängliga innan det att en bokning görs och kan läsas här.

Om Expedia mottar betalning från Kund för en bokning av flygtransporttjänster agerar Expedia som agent för Leverantören av de ifrågavarande flygtransporttjänsterna. Detta innebär att Kundens avtal om flygtransporttjänst är träffat mellan Kunden och Leverantören av den ifrågavarande flygtransporttjänsten. Särskilda villkor för Leverantörer av flygtransporttjänster finns tillgängliga här.

Priser och avgifter för vissa lågprisflygresor som startar utanför Sverige kan vara satta i en annan valuta (t.ex. EUR), för vilka vi anger en uppskattning i SEK. Det beloppet som lågprisflygbolaget faktiskt tar betalt kan avvika något beroende på att olika kortutgivare tillämpar olika valutakurser. Kundens kvitto kan dessutom innehålla en transaktionsavgift som Kundens kortutgivare tar ut för att processa transaktionen. Expedia är inte involverad i dessa tillkommande avgifter och ansvarar inte för några avgifter som beror på olika valutakurser och/eller kortutgivares avgifter.

EU Gemenskapsförteckning

I enlighet med EU:s regler finns information angående flygbolag som är föremål för förbud att driva verksamhet inom den Europeiska Unionen tillgänglig på http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/doc/list_sv.pdf.

3.1.1. Villkor för flygtransport

Det är Kundens ansvar att följa flygbolagets och/eller researrangörens anvisningar, särskilt vad gäller flygincheckningstider. I synnerhet erkänner och godtar Kunden att:

 • Expedia inte har någon kontroll över fördelningen av sittplatser på någon flygtransport, även om den förbokats hos flygbolaget, och kan därför inte heller garantera att specifika sittplatser finns tillgängliga vid avgång.
 • Expedia inte har någon kontroll över uppgifter om antalet flygtimmar som angetts av Leverantören av den ifrågavarande flygtransporten och som enbart är vägledande och är föremål för justering och bekräftelse.
 • Det är Kundens ansvar att bekräfta sin återresa i enlighet med de krav som uppställs av Leverantören av den ifrågavarande flygtransporttjänstens.
 • Om Kunden bokar en återresa och inte använder sig av utresan får flygbolaget avboka återresa utan återbetalning. Detta gäller även i den mån en återresa inte tas i anspråk och för det fall en resa inte alls påbörjas. Flygkuponger måste användas i ordningsföljd.
 • Vid special- eller charterflygningar är flygbolagets namn, avgångs- och flygtider, flygplanstypen, reseschemat och möjliga mellanlandningar enbart indikationer på ut-och hemresan. I enlighet med Leverantörens Särskilda villkor kan dessa resor, flygplanstyper, och flygnummer komma att ändras och justeras med upp till 24 timmar, även efter bekräftelse.
 • För vissa flygbolag kan extra avgifter tillkomma för måltider, bagage, önskemål om sittplats, osv. Expedia är inte ansvarig för sådana avgifter och information om avgifter som visas på Webbplatsen visas enbart i informationssyfte och kan när som helst komma att ändras av flygbolagen.
 • Kunden måste följa Leverantören av flygtransporttjänsters Särskilda villkor gällande gravida kvinnors resor.
 • Kunden måste följa Leverantören av flygtransporttjänsters Särskilda villkor gällande transport av barn, i synnerhet att barn som är äldre än 2 år vid datumet för återresan har en giltig returbiljet till barnpris för både ut- och återresan. Kunder som inte följer detta har inte rätt till återbetalning av eventuella sittplatsavgifter som tas ut under resan. Barn under 2 år kommer inte att få egna platser tilldelade sig, såvida inte en biljett till barnpris har bokats för dem. Ensamresande barn under 15 kommer endast att transporteras i enlighet med Leverantören av Flygtransporttjänsters Särskilda villkor.

Särskilda villkor för Leverantörer av flygtransporttjänster finns tillgängliga innan det att en bokning görs och kan läsas här.

För ytterligare råd om reseförberedelser vänligen vänd dig till Kundtjänst Online här.

3.1.2. Kombinerade enkelbiljetter

Kunder som bokar på Webbplatsen kan komma att ges möjlighet att boka en kombination av två enkelbiljetter istället för en tur-och-retur-biljett. Kombinerade enkelbiljetter kan ge fler flygalternativ och dessa biljetter är ofta billigare och kan kombineras med samma flygbolag eller olika flygbolag.

Till skillnad från tur-och-retur-biljetter omfattas enkelbiljetter av egna regler, begränsningar och avgifter. Om något av dessa flyg påverkas av en flygbolagsändring (t.ex. inställda flyg eller nya flygtider) som innebär att Kunden måste ändra det andra flyget, ansvarar Kunden för eventuella avgifter i samband med ändringar som rör det flyg som inte påverkats.

3.1.3. Administrativa föreskrifter och hälsoföreskrifter

Internationella resor: Kunden är ansvarig för att säkerställa att Kunden uppfyller de krav som ställs för inresa i främmande länder och att Kundens resehandlingar, såsom pass och visa (transit-, affärs-, turist-, eller annat) är i sin ordning och att alla andra krav för inresa är uppfyllda. Expedia har ingen särskild kunskap gällande andra länders krav för inresa eller resehandlingar. Vi uppmanar våra kunder att undersöka reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd som utfärdats av relevanta myndigheter innan internationella resor bokas.

Hälsoföreskrifter: Vilka vaccinationer som rekommenderas vid resor kan ändras och Kunden bör därför rådgöra med läkare om gällande rekommendationen innan avresa. Det är Kundens ansvar att säkerställa att Kunden uppfyller alla hälsokrav som ställs för inresa, följer vaccinationsråd, tar rekommenderade mediciner, och följer alla medicinska råd i samband med resan. Reseråd och vaccinationsråd finns online på Vårdguidens hemsida, www.1177.se. För övriga medicinska råd gällande resan ska Kunden kontakta läkare.

Insektssanering: Merpaten länder förbehåller sig rätten att insektssanera flygplan om det finns ett uppfattat hot mot människors hälsa, jordbruk eller miljön, även om det är ovanligt att så sker. Världshälsoorganisationen och den Internationella civila Luftfartsorganisationen har godkänt följande insektssaneringsåtgärder: (1) spraya flygplanskabinen med ett luftburet insektsmedel när passagerarna är ombord, eller (2) behandla flygplanets interöra ytor med ett kvardröjande insektsmedel när passagerarna inte är ombord. För mer information, besök den Internationella civila Luftfartsorganisationens hemsida.

Health: Recommended inoculations for travel may change and Customers should consult their doctor for current recommendations before they depart. It is Customer’s responsibility to ensure that they meet all health entry requirements, obtain the recommended inoculations, take all recommended medication, and follow all medical advice in relation to their trip. Online medical advice for travelers can be found on the Department of Foreign Affairs' website http://www.safetravel.ch/. Otherwise, for medical advice regarding a journey, Customer’s should please contact their doctor.

För svenska medborgare krävs ett giltigt femårigt pass för alla resor som erbjuds på Webbplatsen. Om du inte har ett svenskt pass ska du kontrollera ditt pass med utfärdande myndighet för ditt pass för att säkerställa att ditt pass är giltigt för att resa. Vissa länder har ett immigrationskrav om att en Kunds pass måste vara giltigt under en minimiperiod efter det att Kunden har rest in i landet, vanligtvis sex månader. Om Kundens pass går ut inom ett år rekommenderar vi att han eller hon kontrollerar vilka regler som gäller på resmålet innan resplanerna slutförs. Namnet i passet måste överensstämma med namnet på biljetten. I annat fall kanske Kunden inte får resa och försäkringen kan vara ogiltig. Om någon i Kundens sällskap byter namn, t.ex. vid giftermål, efter att bokningen gjorts men före avresan, måste Kunden meddela kundtjänst genom att ringa 0775 757 430 eller skicka ett e-postmeddelande till resa@customercare.mrjet.se.

Vi rekommenderar att svenska medborgare kontaktar polisen för mer information om passkrav (http://www.polisen.se/sv/Service/Pass-och-id-kort/). Kunden bör kontakta ambassaden i det land han eller hon har tänkt besöka för mer information om visumkrav. Vi rekommenderar att personer som inte är svenska medborgare kontaktar sin ambassad eller passexpedition för mer information och råd om vilka visum- och passkrav som krävs för de länder som de har tänkt besöka (och för återresa till Sverige).

Obs! Det kan ofta ta lång tid att skaffa ett visum så vi rekommenderar att Kunder ansöker i god tid. Krav kan ändras och Kunden bör därför undersöka vad som gäller enligt den senaste informationen innan bokning och avresa. Vi tar inget ansvar för det fall Kunden vägras tillträde till en flight eller inresa i ett land på grund av felaktiga eller otillräckliga pass, visum, eller andra resehandlingar som krävs av flygbolag, myndighet, eller land, inklusive länder Kunden bara reser igenom. Detta inkluderar alla flygplanets landningar, även om Kunden inte lämnar flygplanet eller flygplatsen.

Även om de flesta resorna, även till internationella resmål, kan genomföras utan incidenter, medför resor till vissa destinationer större risker än andra. Expedia råder starkt sina passagerare att se över de reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd som meddelats av Utrikesdepartementet, innan avresan. Information om Utrikesdepartementets råd om resor till olika länder kan hittas här:

 1. http://www.regeringen.se/sb/d/9326
 2. +46 (0)8-405 10 00
 3. skicka e-post till Utrikesdepartementet

GENOM ATT ERBJUDA RESEPRODUKTER TILL VISSA INTERNATIONELLA RESMÅL LÄMNAR EXPEDIA VARKEN UTFÄSTELSER OM ELLER GARANTERAR ATT RESOR TILL SÅDANA RESMÅL ÄR ATT REKOMMENDERA ELLER ÄR UTAN RISK.

Alla resenärer som reser till eller genom USA inom Visa Waiver-programmet (VWP) måste ansöka om godkännande via Electronic System for Travel Authorisation (ESTA). Se till att göra din ESTA-ansökan i god tid. Vi rekommenderar att du gör ansökan minst 72 timmar före avresan. Mer information finns på amerikanska säkerhetsdepartementets webbplats https://esta.cbp.dhs.gov.

Flera länder inför nya föreskrifter för flygbolag att tillhandahålla personuppgifter om alla resenärer på sina flygplan. Uppgifterna samlas in antingen på flygplatsen när Kunden checkar in eller i vissa fall när Kunden genomför bokningen. Vi rekommenderar därför att Kunden checkar in i god tid.

3.1.4. Specialpriser

De erbjudna flygvägarna kan omfatta lågprisflyg, som inte nödvändigtvis tar den kortaste vägen. I vissa fall krävs byte av flygplan. Ett flyg som beskrivs som direkt är ett flyg där du inte behöver byta flygplan under resan, men där mellanlandningar kan förekomma för påfyllning av bränsle eller för att släppa av eller på passagerare. Information om eventuella stopp ges vid bokningsprocessen och anges tydligt både på Webbplatsen och i Kundens e-postbekräftelse.

Många, men inte alla, flygbolag tillämpar specialpriser för barn under två år och för pensionärer. Hur stora rabatterna är beror på flygbolaget, det aktuella flyget, tillgänglighet av sittplatser och passagerarnas ålder.

Flygmil och rabattkuponger från bonusprogram kan inte användas vid bokning av flyg genom Webbplatsen.

Om Kunden har fått rabatt visas specialpriset under bokningsprocessen innan han eller hon bekräftar bokningen.

3.1.5. Ansvar

Kunden bör tänka på att flygbolagets ansvar för dödsfall, personskada och andra skador vanligtvis begränsas av nationell lagstiftning, internationella flygplanstransportkonventioner eller av flygbolagets Särskilda villkor, bland annat deras resevillkor.

3.1.6. Elektronisk biljett

En elektronisk biljett är en biljett som inte finns i något fysiskt exemplar. När Kunden använder en sådan biljett måste han eller hon gå till det aktuella flygbolagets incheckningsdisk och uppvisa en giltig resehandling (t.ex. pass, visum, id-kort osv.) för att erhålla sitt boardingcard. Kunden måste noga iaktta incheckningstiderna som tillhandahålls av Leverantören av lufttransporttjänsten.

3.1.7. Inga ersättare

Ersättningspassagerare på bokade flyg tillåts inte.

3.1.8. Flygbolag

Kunden är medveten om att vissa flyg som bokats med ett flygbolag kan drivas av ett annat flygbolag. Information om det andra flygbolaget finns på Webbplatsen. Detta flygbolag debiterar Kunden för flyget och visas som säljare på Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag. Betalningar kan även tas ut av andra Leverantörer för Tjänster som bokats. Det totala beloppet som debiteras kommer dock inte att överstiga det totala priset på Tjänsterna.

3.1.9. Kompensation för nekad ombordstigning

Om ett flygbolag ställer in eller försenar ett flyg, inte kan erbjuda tidigare bekräftade platser, inte stannar vid Kundens stopp eller resmål eller förorsakar att Kunden missar ett anslutningsflyg som han eller hon har bokat, kan Kunden ha rätt till viss ersättning från flygbolaget.

3.1.10. Ytterligare administrationsavgifter för bokningar via telefon

En ytterligare administrationsavgift som inte är återbetalbar kan tillämpas för flyg som bokats separat via Expedias kundtjänst. Kundtjänstrepresentanten meddelar Kunden om administrationsavgiften under telefonsamtalet.

3.2. Logi

Logi erbjuds separat eller som en del av en paketresa. Tjänsterna är föremål för de Särskilda villkor som gäller för de Leverantörer som erbjuder login. De Särskilda villkoren kan innehålla begränsningar och/eller avgifter för avbeställningar och/eller ändringar som påförs av Leverantörerna, vilka utgör ett tillägg till Expedias administrationsavgifter som anges i avsnitt 2.2.2.

I enlighet med avsnitt 3.2.6, krävs vid förskottsbetalade bokningar av hotell att Kundens kreditkort vid bokningen debiteras för hela betalningen. Vid andra hotellbokningar krävs ett konto- eller kreditkort för att säkerställa bokningen och den slutliga betalningen regleras direkt med hotellet under vistelsen. Vänligen läs informationen som visas under bokningen för att bekräfta hur och när betalningen görs. Priser som visas på Webbplatsen inkluderar inte några avgifter för tilläggstjänster, t.ex. snacks från minibaren eller telefonsamtal.

Om Kunden inte inställer sig den första natten i bokningen och planerar att checka in för följande nätter i bokningen måste han eller hon bekräfta ändringarna i bokningen med Expedia senast det ursprungliga datumet för incheckning för att förhindra att hela bokningen annulleras. Om Kunden inte bekräftar ändringen i bokningen med Expedia kan hela bokningen komma att avbokas. Återbetalningar kommer endast att betalas ut till Kunden i enlighet med de Särskilda villkor hos den relevanta Leverantören som hänvisades till under bokningsprocessen.

En Kund som inte avbokar eller ändrar bokningen inom den uppsägningstid som gäller för det hotell som han eller hon har bokat (uppsägningstiden varierar mellan olika hotell, vanligen 24 till 72 timmar) före ankomstdatumet kommer att debiteras enligt de avgifter som visas i de Särskilda villkoren för hotellbokningen. Kunder bör tänka på att vissa hotell inte tillåter ändringar eller avbokningar efter att en bokning har gjorts. Dessa begränsningar visas i de Särskilda villkoren för hotellbokningen.

En Kund får inte boka fler än 8 rum online för samma hotell/vistelsedatum oavsett om detta sker som en del av en paketresa eller som en separat logibokning. Om vi kommer fram till att Kunden har bokat fler än 8 rum totalt i separata reservationer, har vi rätt att annullera Kundens reservationer och ta ut en skälig annulleringsavgift, om tillämpligt. Om Kunden har betalat en deposition kommer vi avräkna annulleringsavgiften från din deposition. Om Kunden vill boka 9 eller fler rum måste Kunden kontakta Expedias gruppresespecialister per telefon eller genom att fylla i gruppreseblanketten online. En av våra gruppresespecialister kommer att undersöka Kundens begäran och kontakta Kunden för att slutföra Kundens reservation. Kunden kan komma att ombes skriva på ett skriftligt kontrakt och/eller betala en icke återbetalningsbar deposition.

3.2.1. Användning av rum

Kunden bör tänka på att rummen vanligtvis endast är tillgängliga från klockan 14.00 och måste utrymmas klockan 12.00, oavsett tiden för ankomst eller avresa eller det transportmedel som används.

Enkelrummen har vanligtvis en säng och man kan ofta betala för en extrasäng i dessa rum. Dubbelrummen har oftast antingen två enkelsängar eller en dubbelsäng.

3.2.2. Klassificering

Uppgifter om hotellens bekvämlighetsnivå på Webbplatsen motsvarar den lokala standarden i varje land och dessa kan skilja sig från vad som är standard i Sverige. Klassificeringen bör endast ses som en riktlinje. Kunder bör vara medvetna om att standarder kan variera mellan hotell av samma klass i olika länder och t.o.m. inom samma land. Det är viktigt att noggrant läsa de individuella hotellbeskrivningarna. Boende på hotell, oavsett klassificering, sker i standardrum såvida inget annat anges.

1 stjärna: Dessa hotell har de lägsta priserna. Boendet uppfyller minimikraven angående bekvämligheter och är i allmänhet rent och enkelt. Badrum delas vanligtvis.

2 stjärnor: Enkelt, men något finare och trevligare boende till ett lågt pris. Bekvämligheterna och servicen är begränsad. Ett visst antal allmänna utrymmen, t.ex. en butik eller ett kafé kan finnas.

3 stjärnor: För den som vill ha lite mer och uppskattar service, kvalitet, stil och komfort. Rekommenderas även för familjer. Vanligtvis finns det en restaurang som serverar åtminstone frukost och ibland även lunch och/eller middag. Här kan dessutom finnas konferensrum och/eller en restaurang och ibland andra bekvämligheter såsom t.ex. en pool eller service för affärsresenärer.

4 stjärnor: Boende i första klass för den som är mer kräsen. Här betonas lyx, gästfrihet och service. På dessa hotell kan man förvänta sig en restaurang i toppklass och mycket annat. Boende i toppklass för affärsresenärer.

5 stjärnor: Boende i toppklass med högsta standard. De här hotellen är smakfulla och eleganta och erbjuder oklanderlig personlig service och alla möjliga bekvämligheter. De bästa hotellen i världen.

Det kan ibland hända att en hotellbokning avbokas eller ändras på grund av tekniska skäl (t.ex. ett hotell överbokas till följd av problem med anslutningen till hotellets bokningssystem), eller på grund av force majeure (t.ex. att hotellet är stängt till följd av en orkan). Skulle en sådan händelse inträffa kommer Expedia vidta alla skäliga åtgärder för att meddela Kunden detta så snart som möjligt och så fort som möjligt erbjuda Kunden alternativt boende i ett hotell i åtminstone samma stjärnkategori och med liknande tjänster. Om ett sådant erbjudande inte accepteras av Kunden kommer Expedia se till att alla betalningar avseende hotellbokningen återbetalas. Om lämpligt, t.ex. då en teknisk fråga hänförlig till Expedia har orsakat att en bokning avbokats eller ändrats och denna avbokning eller ändring direkt orsakar förlust för Kunden, kommer Expedia dessutom erlägga skälig kompensation till Kunden.

3.2.3. Aktiviteter

Det kan ibland hända att särskilda aktiviteter som erbjuds av Leverantörerna och som visas i Webbplatsens hotellbeskrivningar inte längre erbjuds, t.ex. på grund av väderförhållanden, force majeure, att det inte är säsong eller att det antal deltagare som krävs för aktiviteten inte har uppnåtts.

Vid sightseeing ska den ordning som indikerats avseende visning av de olika sevärdheterna endast ses som en riktlinje. Leverantörerna kan ändra ordningen.

3.2.4. Måltider

Om måltider ingår i en paketresa beror antalet måltider på antalet övernattningar. Helpension inkluderar vanligtvis frukost, lunch och middag. Halvpension inkluderar vanligtvis frukost och antingen lunch eller middag, beroende på paketresan i fråga. Logi som omfattar middagar inleds ofta med middag på hotellet på ankomstdagen och avslutas med frukost (halvpension) eller lunch (helpension) på avresedagen. Ingen ersättning betalas ut för måltider som inte utnyttjas.

Kunden bör tänka på att dryck inte ingår i måltiderna såvida inte annat anges på Webbplatsen. Om dricksvatten inte finns att tillgå måste Kunden själv stå för det.

Föräldrar uppmanas att ta med särskild mat till små barn eftersom det inte alltid finns att tillgå lokalt.

3.2.5. Skatter

De lokala myndigheterna i vissa länder kan påföra ytterligare skatter (turistskatt osv.) som måste betalas lokalt på plats. Kunden ansvarar själv för att betala sådana extra skatter.

3.2.6 Betala direkt online eller betala senare på hotellet

Vid bokning av hotell kan Kunden bli erbjuden att välja mellan betalningsalternativen ”betala direkt online” eller ”betala senare”. Om Kunden väljer alternativet “ betala direkt online”- kommer Kundens kredit- eller betalkort debiteras direkt i svenska kronor (SEK). Om Kunden väljer alternativet ”betala senare” kommer Kundens betal- eller kreditkort att debiteras av hotellet i för hotellet aktuell lokal valuta vid tidpunkten för Kundens vistelse på hotellet. Utöver de övriga skatter och avgifter som dessa Allmänna villkor anger att Kunden ska betala, kan skatter och avgifter varierar beroende av vilket betalningsalternativ Kunden väljer.

Vänligen uppmärksamma att visa hotell kan kräva en depositionsavgift vid bokning som ibland inte är återbetalningsbar (vänligen se aktuell Leverantörs särskilda villkor). Avgifter för skatter och utländska valutakurser kan komma att förändras under tiden mellan bokning och vistelsen på hotellet. Kundens kredit- eller betalkortsleverantör kan också komma att ta ut en valutaomvandlingsavgift för betalningar i utländsk valuta. Rabattkuponger som utfärdas för att användas på MrJet.se kan enbart användas för bokningar där alternativet ”betala direkt online” har valts.

3.3. Biluthyrning

Biluthyrning erbjuds separat eller som en del av en paketresa. Respektive Leverantörs / biluthyrningsföretags Särskilda villkor gäller för dessa tjänster.

3.3.1. Betalningssätt

Kunden som utför bokningen måste uppvisa ett giltigt kreditkort utfärdat i sitt namn vid upphämtning av bilen. Betalkort accepteras inte och Kunden måste kontrollera vilka kreditkort som Leverantören accepterar.

Leverantören kan skicka en behörighetsförfrågan till banken eller kreditkortsföretaget under biluthyrningsperioden som en sorts deposition som hålls av Leverantören. Kunden måste därför kontakta sin bank eller sitt kreditkortsföretag för att se till att kortets gräns är tillräckligt hög för detta syfte. Vissa större bilmodeller kräver att två kreditkort tillhandahålls.

Om Kunden inte följer bestämmelserna i denna punkt 3.3.1. kan Leverantören komma att inte tillhandahålla fordonet, men fullt pris debiteras.

3.3.2. Extra avgifter

Extra avgifter kan behöva betalas på plats, t.ex. för påfyllning av bränsle, för extra förare, och tilläggsavgift för ung förare. Kunden samtycker till att Expedia, Inc. och/eller Leverantörerna inklusive MrJet Travel under inga omständigheter ska hållas ansvariga för sådana extra avgifter som beskrivs ovan eller andra extra avgifter.

Ett självriskbelopp kan gälla i händelse av stöld av eller skada på hyrbilen. Detta varierar beroende på Leverantör, i vilket land bilen hyrs och typen av hyrbil. Köp av valfri kompletterande försäkring lokalt (så kallad super CDW eller super TP) undanröjer/minskar den aktuella självrisken. Kunden samtycker till att Expedia, Inc. och/eller Leverantörerna inklusive MrJet Travel under inga omständigheter ska hållas ansvariga för sådana extra avgifter för ytterligare försäkringar som beskrivs ovan eller andra extra avgifter.

Bensin ingår vanligtvis inte i hyreskostnaden. I vissa länder lägger vissa Leverantörer automatiskt på en extra avgift för att fylla upp bensintanken när bilen återlämnas. Dessutom tar vissa Leverantörer ut en extra avgift om vinterdäck används.
Om inget annat har avtalats måste Kunden lämna tillbaka bilen på samma plats som den hämtades. Om Kunden inte gör detta kan Leverantören ta ut en ytterligare tilläggsavgift.

Specialutrustning, såsom bilbarnstolar, kan efterfrågas och betalas på plats direkt till Leverantören (om det finns tillgängligt).

3.3.3. Upphämtning/användning av fordon

Förare måste vanligtvis vara 21–75 år för att hyra ett fordon även om detta kan variera mellan olika Leverantörer och mellan olika länder. Det är Kundens ansvar att kontrollera detta med Leverantören. Extra avgifter kan även tillkomma om någon förare är under 25 år eller över 70 år.

Alla förare måste kunna visa upp ett giltigt körkort utställt i sitt namn för hyrd fordonskategori vid upphämtningen av hyrbilen. Internationella biluthyrningar kan ha olika krav på körkort. Ett internationellt körkort behövs om körkortet inte är utställt med latinska bokstäver. Ytterligare dokumentation såsom pass eller upp till två bevis på namn och adress kan också krävas. Kunden bör kontrollera de Särskilda villkor som gäller för Leverantören som erbjuder hyrbilen för information om vilka kriterier som gäller för att boka en hyrbil.

Kunden bör tänka på att vissa Leverantörer inte tillåter att hyrbilen används utanför det land som den hyrdes i.

3.3.4. Avbokningar/outnyttjade hyresdagar

Ingen ersättning kommer erbjudas för avbokningar gjorda inom 6 timmar innan upphämtningstiden eller för hyresdagar som inte utnyttjas.

 

3.4. Service på resmålet/ Lokal Expert

Service på resmålet erbjuds separat eller som del av en paketresa. Dessa Tjänster omfattas av de Särskilda villkor som gäller för Leverantörerna som erbjuder lokala aktiviteter och kan vanligtvis inte överföras, ger inte rätt till återbetalning och kan inte ändras (om de inte avbeställs av Leverantören).

3.4.1. Aktiviteter

Det kan ibland hända att Tjänster som erbjuds av Leverantörerna och som visas i beskrivningar på Webbplatsen inte längre erbjuds, t.ex. på grund av väderförhållanden, force majeure, att det inte är säsong eller att det antal deltagare som krävs för aktiviteten inte har uppnåtts. Kunderna bör läsa igenom Leverantörernas Särskilda villkor för återbetalning under sådana omständigheter.

3.5. Paketresor

Paketresor tillhandahålls av Leverantörerna, t.ex. MrJet Travel, och omfattas av Leverantörernas Särskilda villkor. Kunderna måste läsa igenom de Särskilda villkoren innan de genomför en bokning.

En paketresa är en resa till ett visst pris som sträcker sig längre än 24 timmar (eller omfattar en övernattning), där minst två av följande tre komponenter ingår.

 • transport;
 • boende;
 • en turistservice som inte utgör en del av transporten eller boendet, men som utgör en väsentlig del av totalpriset.

3.5.1. Bokningar

Huruvida Leverantören godkänner Kundens bokning beror på tillgången på paketresor. Leverantörerna behöver inte ange något skäl till varför de inte godkänner en bokning.

Leverantörens godkännande formaliseras genom att de skickar en bokningsbekräftelse via e-post inom 24 timmar från det att Kunden har bokat resan. Kunden debiteras inga avgifter förrän Leverantören har bekräftat att tjänsten är tillgänglig.

3.5.2. Priser

Resebeskrivningarna på Webbplatsen specificerar de Tjänster som ingår i priset för varje resa. Priser visas i svenska kronor (SEK).

Kunden bör vara medveten om att lokala myndigheter i vissa länder kan påföra ytterligare skatter (turistskatt, lokal skatt osv.) som måste betalas lokalt på plats. Kunden ansvarar själv för att betala sådana extra skatter.

Om inget annat uttryckligen anges inkluderar priserna inte försäkringar, flygbolagstjänster, avgifter för extra bagage, transport från flygplatsen till hotellet, visum- och vaccinationsavgifter eller eventuella egna utlägg (tvätt, telefon, dryck, room service, dricks osv.), utflykter, användning av idrottsanläggningar och inte heller några andra allmänna kostnader än de som uttryckligen anges i bokningsbekräftelsen.

Priserna som visas på Webbplatsen kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Sådana ökningar gäller inte redan godkända bokningar, om inte ökningarna gjorts mer än 20 dagar före planerat avresedatum som ett resultat av förändringar av transportkostnader, bränslekostnader, tullavgifter, skatter eller avgifter för tjänster som utgör en del av resan, t.ex. landningsavgifter, avrese-/ankomstavgifter vid hamnar/flygplatser och valutakurser. Priserna ska även minskas utifrån samma orsaker som anges ovan. Alla sådana ändringar, både prisökningar och -minskningar, ska beräknas i proportion till Kundens andel av ökningen/minskningen som påverkar Leverantören. Leverantören tar på sig – och Kunden debiteras inte för – eventuella ökningar som motsvarar 2 % av priset på de totala researrangemangen, exklusive försäkringspremier. Kunden debiteras för belopp som överstiger detta. Om detta innebär att Kunden måste betala en ökning på mer än 10 % av priset för de totala researrangemangen har Kunden rätt att godkänna en alternativ resa om Leverantören kan erbjuda detta (om denna är av samma eller högre kvalitet behöver Kunden inte betala mer, men om den är av sämre kvalitet så kommer skillnaden i pris att återbetalas) eller avboka och erhålla full återbetalning av erlagda betalningar. Kunden har endast rätt till återbetalning under förutsättning att priset på resan sänks med mer än 2 % av resekostnaderna på grund av ändringarna som anges ovan.

Om Expedia och/eller Leverantören får kännedom om eller informeras om bedrägliga eller illegala aktiviteter i samband med betalningen för bokningen, kommer bokningen att annulleras och Kunden bli ansvarig för alla utgifter i samband med sådan annullering utan att detta påverkar eventuella åtgärder som kan vidtas mot honom eller henne.

3.5.3. Avbokning och ändringar av Kunden

3.5.3.1 Avbokning

Om Kunden vill avboka eller ändra en resa ska Expedia informeras via telefon på 0775 757 430 eller online på Webbplatsen. Expedia har inte möjlighet att hantera avbokningar eller ändringar som sker via e-post. Expedia kommer att hantera sådana önskemål för de berörda Leverantörernas räkning.

Om Kunden avbokar paketresan kan Expedia, Inc. och Leverantören kräva kompensation för att täcka kostnaderna för de researrangemang som redan anordnats och en administrationsavgift kommer att tas ut av Expedia i enlighet med de administrationsavgifter som anges i avsnitt 2.2.2. Dessutom kan en avbokningsavgift tas ut av Leverantörerna för varje komponent i paketresan gällande varje avbokning. Om en avbokning gäller mer än en person i bokningen tas avbokningsavgifter ut för varje person i bokningen. I vissa fall kan kompensationen uppgå till hela den bokade resans värde, så att Kunden inte erhåller någon ersättning. Delvis avbokning, dvs. avbokning av enskilda arrangemang, är i vissa fall inte möjligt.

Om Kunden inte inställer sig vid avresan och/eller inte använder någon eller alla av Tjänsterna som bokats kommer återbetalningar endast att betalas ut till Kunden i enlighet med de Särskilda villkor hos den relevanta Leverantören som hänvisades till under bokningsprocessen. Särskilda villkor för Leverantörer av flygtransporttjänster finns tillgängliga före det att bokning görs och kan även ses här. Särskilda villkor för Leverantörer av logitjänster tillhandahålls innan bokning görs.

3.5.3.2 Avbeställningens konsekvenser

Vänligen notera att paketresorna omfattas av Leverantörens Särskilda villkor och att separata avbokningsavgifter påförda av Leverantören kan tillkomma.

3.5.3.3 Ändring av bokning

Om Kunden vill ändra något efter det att resan har bokats, t.ex. resedatum, resmål, avreseort, boende eller transportmedel kan han eller hon ringa 0775 757 430 eller använda Webbplatsen. Expedia har inte möjlighet att hantera ändringar som sker via e-post. Ändringar i en bokning innebär vanligtvis att den ursprungliga bokningen måste annulleras, vilket kan medföra att den kompensation och/eller avgifter som Leverantörerna påför uppgår till hela värdet på den bokade resan. Kunden debiteras då kostnaden för den nya bokningen.

3.5.3.4 Ersättare för resenär

En registrerad resenär kan ersättas av en tredje part om Expedia informeras om detta minst 15 dagar före resans start. Expedia kan dock neka till ändring av resenär om resenären inte uppfyller Leverantörens Särskilda villkor eller om deras deltagande strider mot lag. Om en ersättare väljer att ingå avtalet är Kunden tillsammans med ersättaren gemensamt ansvariga för kostnaden för resan och eventuella ytterligare kostnader (inklusive administrationsavgifter) på grund av inkluderandet av den tredje parten och inklusive eventuella kostnader som Expedia har för att genomföra ändringen.

3.5.4 Avbokning och ändring som utförs av MrJet Travel:

3.5.4.1 Allmänt

MrJet Travel meddelar Kunden omedelbart om ändringar eller skillnader i Kunders researrangemang. Ändringar eller skillnader i reseavtalet som blir nödvändiga efter att avtalet har ingåtts och som inte har utförts av MrJet Travel i ond tro är tillåtna så länge ändringarna eller skillnaderna inte är väsentliga och påverkar resan som bokats i stort. Information om flygtid kan inte anses bindande. Samma regler som gäller för de ursprungliga arrangemangen gäller även för de ändrade arrangemangen.

3.5.4.2 Prisändringar

Om tiden mellan bokningen och det avtalade resedatumet är mer än 20 dagar har MrJet Travel rätt att öka de priser som avtalats vid bokningen för att spegla ökade transportkostnader (inklusive bränslekostnader), betalningar för tullavgifter, skatter eller avgifter för tjänster som utgör en del av resan, t.ex. landningsavgifter, avrese-/ankomstavgifter vid hamnar/flygplatser och ändringar i valutakurser om ökningen per person eller per sittplats påverkar kostnaden för resan. Priserna ska även minska utifrån samma orsaker som anges ovan. Alla sådana ändringar, både prisökningar och -minskningar, ska beräknas i proportion till Kundens andel av ökningen/minskningen som påverkar Leverantören. Leverantören tar på sig – och Kunden debiteras inte för – eventuella ökningar som motsvarar 2 % av priset på de totala researrangemangen, exklusive försäkringspremier. Kunden debiteras för belopp som överstiger detta. Om detta innebär att Kunden måste betala en ökning på mer än 10 % av priset för researrangemangen har Kunden möjlighet att godkänna en alternativ resa om MrJet Travel kan erbjuda detta (om denna är av samma eller bättre kvalitet behöver Kunden inte betala mer, men om den är av sämre kvalitet kommer skillnaden i pris att återbetalas) eller avboka och erhålla full återbetalning av erlagda betalningar. Kunden har endast rätt till återbetalning under förutsättning att priset på resan sänks med mer än 2 % av resekostnaderna på grund av ändringarna som anges ovan.

Inga prisändringar, varken ökningar eller minskningar, sker inom 20 dagar från resedatumet.

3.5.4.3 Väsentliga ändringar

När det gäller en väsentlig ändring av resan har Kunden rätt att häva reseavtalet och: (i) erhålla en återbetalning av alla gjorda betalningar, (ii) välja ett ersättningspaket av motsvarande eller bättre kvalitet utan extra kostnad för Kunden (om MrJet Travel kan erbjuda Kunden en sådan resa) eller (iii) välja ett ersättningspaket av sämre kvalitet (återigen om MrJet Travel kan erbjuda Kunden en sådan resa). I detta fall återbetalar MrJet Travel skillnaden i pris mellan det ursprungliga paketet och ersättningspaketet till Kunden. Kunden måste göra gällande sina rättigheter enligt avsnitt 3.5.4.2 och 3.5.4.3 inom en rimlig tidsperiod efter att MrJet Travel har informerat honom eller henne om en prisökning eller annan väsentlig ändring av resan.

Om en väsentlig ändring görs kommer MrJet Travel att kompensera Kunden enligt kompensationstabellen nedan, såvida ändringen inte skett på grund av omständigheter som MrJet Travel inte kan råda över och som varken Expedia och/eller Leverantörerna kan förutse eller förhindra trots tillbörlig omsorg. Kunden kan eventuellt ha rätt till högre skadestånd om detta är rimligt. MrJet Travel anser att följande är exempel på väsentliga ändringar i Kundens resa och betalar ut en kompensation beroende på tiden före avresan som MrJet Travel meddelar Kunden om ändringen:

 • Ändring av boende till ett hotell i samma område;
 • Ändring av flygets avgångstid med mer än 12 timmar;
 • Ändring av avreseflygplats till en flygplats i en annan stad;
 • Ändring av resans längd;
 • Ändring av avresedatum;
 • Prisökning med mer än 10 %.

Vid mer än en väsentlig ändring av Kundens resa kommer MrJet Travel enbart betala ut kompensation beträffande en ändring per vuxen som betalar fullt biljettpris.

Kompensationstabell
Tid före avresedatum (dagar) Kompensation (SEK)
60+ 0
60-42 125
41-28 250
27-15 375
14-0 625

3.5.5 Ändringar som utförs av MrJet Travel: under resan

Om en väsentlig del av de förbokade researrangemangen inte kan tillhandahållas efter avresa kommer Kunden att erbjudas ett lämpligt alternativ om möjligt utan extra kostnad för honom eller henne. Om det inte går att erbjuda Kunden ett lämpligt alternativ eller om Kunden inte accepterar de alternativa arrangemangen av rimliga orsaker kommer MrJet Travel att hjälpa Kunden tillbaka till avreseorten eller till en annan plats som de kommer överens om. Om det är rimligt kommer MrJet Travel även att kompensera Kunden. Kompensationen ska vara rimlig med tanke på omständigheterna.

3.5.6 Leverantörs Särskilda villkor

MrJet Travel arbetar med Leverantörer av reseprodukter som flygbolag och hotell, men kontrollerar inte dessa Leverantörer. Tjänsterna är föremål för de Särskilda villkor som tillämpas av de Leverantörer som erbjuder reseprodukterna. De Särskilda villkor som tillämpas av Leverantörerna av flygtransporttjänster och logitjänster hålls tillgängliga före det att bokning görs.

3.5.7 Avbokning/annullering som utförs av MrJet Travel

I följande fall kan MrJet Travel annullera reseavtalet före resan eller avbryta reseavtalet efter att resan har påbörjats, när det är tillämpligt:

 1. inte senare än fyra veckor innan resan påbörjas, om det inte är rimligt att MrJet Travel kan genomföra resan efter att ha undersökt alla möjligheter, eftersom antalet bokningar för resan är så få att kostnaden för att genomföra resan inte längre skulle vara kommersiellt gångbar. Om resan ställs in av denna orsak kommer Kunden att få tillbaka kostnaden för resan omedelbart eller möjlighet att välja ett ersättningspaket av motsvarande eller bättre kvalitet (om vi kan erbjuda en sådan resa) eller att välja ett ersättningspaket av sämre kvalitet (återigen om vi kan erbjuda en sådan resa). I detta fall betalar vi tillbaka skillnaden i pris mellan det ursprungliga paketet och ersättningspaketet. MrJet Travel kan eventuellt kompensera Kunden för Tjänster som inte tillhandahållits.
 2. inte senare än två veckor innan resan påbörjas, om det angivna minimiantalet deltagare inte har uppnåtts. MrJet Travel meddelar Kunden omedelbart skriftligen om resan inte kan genomföras. Kunden kommer att få tillbaka kostnaden för resan omedelbart eller möjlighet att välja ett ersättningspaket av motsvarande eller bättre kvalitet (om vi kan erbjuda en sådan resa) eller att välja ett ersättningspaket av sämre kvalitet (återigen om vi kan erbjuda en sådan resa). I detta fall betalar vi tillbaka skillnaden i pris mellan det ursprungliga paketet och ersättningspaketet.
 3. när som helst, före eller under resan, om resenären fortsätter att utan orsak hindra genomförandet av bokningen trots uttryckliga varningar eller när han eller hon bryter mot reseavtalet, så att omedelbar uppsägning av reseavtalet är berättigat på objektiva grunder. Om MrJet Travel säger upp avtalet av denna anledning har MrJet Travel rätt till kostnaden för resan, förutom kostnaden för arrangemang som inte utnyttjats och som kommer att ersättas om möjligt.

3.5.8 Force Majeure

Om en oförutsedd händelse av typen force majeure som inte kunde ha undvikits om all tänkbar försiktighet hade vidtagits hindrar genomförandet av resan i stor omfattning, äventyrar den eller stör den, kan endera parten säga upp avtalet. Om MrJet Travel är den part som drabbas av force majeure kommer MrJet Travel att hjälpa Kunderna direkt och vidta nödvändiga åtgärder för att få dem tillbaka till den plats där paketresan startade. Eventuella extra kostnader för återtransporten står MrJet Travel för. Om Kunden är den part som drabbas av force majeure har MrJet Travel ingen skyldighet att betala tillbaka beloppet för Tjänster som ännu inte har utförts. Kunden ansvarar även för att betala eventuella extra kostnader i samband med återtransporten till den plats där paketresan startade.

3.5.9 Problem under resan

3.5.9.1 Rättelser och skyldighet att samarbeta

Om resan inte genomförs enligt avtalet kan Kunden be om rättelse under resan. Kunden måste i detta fall samarbeta. Kunden har därför skyldighet att vidta alla skäliga åtgärder för att lösa problemet. Kunden måste undvika skada om möjligt eller åtminstone göra sitt yttersta för att begränsa skadan. Kunden har skyldighet att anmäla avvikelser i resan. Om resehandlingarna inte hänvisar till ett lokalt ombud kontaktar du MrJet Travel direkt och anmäler eventuella problem. Ange bokningsnummer, resmål och resedatum.

Telefonnummer till kundtjänst: 0775 757 430, e-post: resa@customercare.mrjet.se

MrJet Travel, eller ett relevant lokalt ombud, ska så fort som möjligt försöka hitta lämpliga lösningar på anmälda problem.

MrJet Travel ansvarar inte för eventuella problem som uppstår i samband med omständigheter som inte är hänförliga till MrJet Travel.

3.5.10 MrJet Travels ansvar

Eget genomförande

Som ett noggrant företag ansvarar MrJet Travel för:

 • förberedelse av resan;
 • noggrant urval och kontroll av Leverantörer;
 • riktigheten i beskrivningen av reseerbjudanden som visas på Webbplatsen (om inte MrJet Travel har rapporterat om en ändring i specifikationerna innan avtalet ingicks eller om sådana ändringar har avtalats med Kunden efter att avtalet ingicks). MrJet Travel ansvarar inte för information som inte publicerats av oss, inklusive information som publiceras lokalt, på hotellet eller i andra broschyrer;
 • genomförande av reseavtalet.

3.5.11 Ansvarsbegränsning

Avtalsenlig ansvarsbegränsning

MrJet Travel begränsar inte sitt ansvar för (i) förlust orsakad av MrJet Travels bedrägeri eller liknande medvetet vilseledande, (ii) förlust till följd av dödsfall eller personskada orkad av sin vårdslöshet; eller (iii) någon annan förlust vilken inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag. I övrigt är MrJet Travel ansvarig för förluster endast om dessa är direkta följder av: (a) sitt brott mot en legal aktsamhetsplikt; eller (b) är ett resultat av sitt brott mot dessa Allmänna villkor, och detta ansvar är alltid begränsat till en summa motsvarande tre gånger kostnaden av den relevanta reseprodukten.

Begränsning av tredje parts ansvar

Anspråk mot MrJet Travel angående kompensation är begränsade eller exkluderade i den utsträckning internationella bestämmelser eller andra juridiska villkor som begränsar eller exkluderar ansvaret gäller för arrangemangen som ska tillhandahållas. Ansvar för flygtransport regleras av gällande regler i internationella fördrag, bland annat Warszawa-, Montreal- och Haagkonventionen. Dessa fördrag begränsar flygbolagens ansvar vid dödsfall eller vållande av fysisk skada (endast angående flygbolag som inte kommer från EU-länder) samt vid förlust av eller skador på bagage. Ansvar vid transport via båt regleras också av relevanta juridiska regler eller fördrag.

3.5.12 Upphörande av ansvar och tidsbegränsning för klagomål

Anspråk som bygger på att resan inte genomförs i enlighet med avtalet ska skickas inom en rimlig tidsperiod från det avtalade slutet på resan. I detta fall kontaktar du resa@customercare.mrjet.se eller ringer 0775 757 430. Vi rekommenderar att anspråk görs skriftligen för Kundens bästa.

Artikel 4. Allmänt

4.1. Resmål

Även om de flesta resor, inklusive resor till internationella resmål, sker utan incidenter kan resor till vissa resmål innebära större risker än resor till andra resmål. Expedia, Inc. rekommenderar att Kunden läser de reseförbud, varningar, tillkännagivanden och råd för resor som utfärdas av Regeringen och visas på dess webbplats http://www.regeringen.se/sb/d/9326 innan han eller hon bokar en resa till internationella resmål.

Genom att erbjuda resor till vissa internationella resmål garanterar eller utfäster Expedia inte att resor till sådana resmål rekommenderas eller kan ske riskfritt. Expedia ansvarar inte för skador eller förluster i samband med resor till sådana resmål.

4.2. Priser

Priset på Tjänsterna är det som anges på Webbplatsen, förutom vid uppenbara fel. Priserna kan när som helst ändras, men ändringarna påverkar inte bokningar som redan har accepterats förutom vad som anges i avsnitt 3.5.2 ovan. Expedia kan i vissa fall ta ut en bokningsavgift i förhållande till vissa flygtransaktioner som gjorts för kundens räkning. Kunden kommer att informeras om alla tillämpliga avgifter i samband med bokningen. Trots Expedias ansträngningar kan Tjänster som anges på Webbplatsen vara felaktigt prissatta. EXPEDIA FÖRBEHÅLLER SIG UTTRYCKLIGEN RÄTTEN ATT KORRIGERA EVENTUELLA FELPRISSÄTTNINGAR PÅ VÅR HEMSIDA OCH/ELLER PÅ BOKNINGAR GJORDA ENLIGT ETT UPPENBART FELAKTIGT PRIS. I SÅDANT FALL KOMMER VI, OM MÖJLIGT, GE DIG MÖJLIGHETEN ATT BEHÅLLA DIN BOKNING TILL DET KORREKTA PRISET ELLER SÅ KOMMER VI AVBESTÄLLA DIN BOKNING UTAN AVGIFT. Expedia är inte skyldig att tillhandahålla Tjänster åt en Kund till ett uppenbart felaktigt (lägre) pris, detta trots att Kunden har fått en bekräftelse på sin bokning.

4.3. Hur vår sorteringsordning bestäms

Resenärer har många valmöjligheter för att få hjälp med att hitta det perfekta hotellet, flyget, biluthyrningen eller aktiviteten. ”Sorteringsinställningarna” tillåter resenärer att få sökresultat sorterade efter deras önskemål, oavsett om det baseras på pris, verifierade omdömen eller andra kriterier. ”Filtreringsinställningarna” tillåter även resenärer att inkludera eller exkludera olika alternativ för att passa deras resebehov. Om inga alternativ väljs kommer vi att visa ett urval av relevanta alternativ i sökresultaten som baseras på de kriterier som anges nedan:

 • Logi: Vår förvalda sorteringsordning återspeglar boendets relevans utefter dina sökkriterier, då vi vill säkerställa att du har möjlighet att snabbt och enkelt hitta det rätta erbjudandet för dig. Vi avgör boendets relevans genom att ta hänsyn till faktorer såsom boendets läge, omdömen, popularitet (som baseras på hur många resenärer som bokar boendet på våra webbplatser), kvaliteten på det material som tillhandahålls av boendet och konkurrenskraften på boendets pris och dess tillgänglighet, allt i förhållande till andra boenden som uppfyller dina valda sökkriterier. Den ersättning som vi får från ett boende för bokningar som görs via våra webbplatser är också en faktor för den relativa rankingen av boenden med liknande erbjudanden, baserat på de faktorer som ovan beskrivits ska ha relevans. På våra icke-förvalda sorteringar (t.ex. baserat på pris eller antal stjärnor), kommer boenden med liknande resultat att sorteras baserat på ovanstående faktorer.
 • Flyg: Vår förvalda sorteringsordning baseras på lägsta pris. I de fall där två flygningar har samma pris visas den kortare flygningen först.
 • Biluthyrning: Vår förvalda sorteringsordning drivs främst av pris men vi kan även ta hänsyn till andra relevanta faktorer såsom popularitet, kundomdömen, upphämtningsplatsens läge samt biltypen eller kategorin.
 • Aktiviteter: Vår förvalda sorteringsordning är manuellt framtagen av Expedias destinationschefer som är kunniga inom respektive marknad, med hänsyn tagen till faktorer som pris, popularitet, avstånd från olika hotellval och resenärers feedback.
 • Paketresor: När flera olika reseprodukter kombineras till en paketresa, använder vi de kriterier som anges ovan för att bestämma sorteringsordningen för varje produkt.

Dessutom optimerar vi kontinuerligt vår service för att tillhandahålla den bästa upplevelsen för resenärerna. Följaktligen kan vi från tid till annan testa olika algoritmer för de förvalda sorteringsordningarna.

4.4. Fotografier och bilder

Expedia, Inc. gör sitt yttersta för att tillhandahålla fotografier och bilder som ger Kunden en bra bild av Tjänsterna som erbjuds. Syftet med fotografierna och bilderna är att visa Kunden standarden på rummen och vilken bekvämlighetsnivå de har. Expedia ska inte anses göra något åtagande som går utöver detta syfte.

4.5. Försäkringar

Priserna på Webbplatsen inkluderar inte reseförsäkring. Expedia rekommenderar att Kunden själv tecknar en försäkring som täcker följderna av vissa typer av avbokningar och ytterligare en försäkring som täcker särskilda risker såsom kostnaden för hemtransport på grund av olycka eller sjukdom. Ett flertal försäkringsbolag erbjuder dessa försäkringar. Expedia rekommenderar Kunderna att se över olika försäkringsmöjligheter för att säkerställa att försäkring som tecknas passar Kundens behov eftersom det är Kundens ansvar att se till att försäkringen som tecknas är tillräcklig för att täcka Kundens behov.

4.6. Ditt ekonomiska skydd

Expedia har följande lösning för att erbjuda säkerhet för pengar som Kunder har betalat in samt för att (i förekommande fall) arrangera hemresa för Kunder i händelse av Expedias insolvens: paketresor som har bokats av Kunder via Webbsidan är försäkrade via International Passenger Protection Limited hos Lloyd's Syndicates. Försäkringen gäller enbart för Kunder som har bokat paketresor via Webbplatsen och som reser från Sverige. Vänligen notera att denna försäkring inte gäller för andra reseprodukter såsom enbart flygresa, enbart hotell, enbart bilhyra eller paketresor som har anordnats i förväg av tredje man (med undantag för paketresor anordnande av MrJet Travel) vilka är bokade via Webbplatsen.

Denna försäkring har förmedlats av International Passenger Protection Limited och meddelats av Lloyd's Syndicates. För mer information, vänligen besök IPP webbsidan.

4.7. MrJet Bonus

Om du är medlem i MrJets bonusprogram och tjänar in och/eller löser in bonuspoäng i samband med en bokning, gäller följande villkor: http://www.mrjet.se/rewards.

Artikel 5. Ekonomiska villkor och betalningsrutiner

5.1 Lokala skatter och avgifter

Såvida inget annat anges i de Särskilda villkoren är priserna för Tjänsterna som visas på webbplatsen i SEK, exklusive lokala skatter som tillämpas av myndigheter i vissa länder.

Priset på Tjänsterna som bokats på Webbplatsen eller via telefon måste antingen betalas till (i) Expedia, Inc. eller TPX, som accepterar sådana betalningar för Leverantörernas räkning och/eller (ii) direkt till Leverantörerna. Betalningar kan debiteras av mer än en part (såsom kommer att visas i Kundens kreditkorts- eller kontoutdrag). Det totala debiterade beloppet kommer dock inte att överstiga det totala priset för Tjänsterna.

För bokning avseende flyg, hotell och paketprodukter kommer det att vara möjligt att betala genom en banköverföring via Internet (”IBP”). När IBP-alternativet väljs som betalning kommer Kunden att omdirigeras till sin banks webbplats för att genomföra banköverföringen. Kunden kommer att gå uppgift om en tidsgräns för genomförandet av banköverföringen inom vilken bokningen och priset kvarstår. Det kommer inte vara möjligt att dela upp betalningen med IBP. På Kundens bankkontoutdrag kommer NetGiro Payments AB att anges som betalningspart i IBP-processen. Om Kunden lämnar in en godkänd begäran om återbetalning eller avbokar via Internet så kommer aktuella medel att återbetalas till Kundens bankkonto inom 2-14 dagar.

Kunden ska tillhandahålla sina betalkortsdetaljer och Leverantören eller Expedia Inc. behöver ofta bekräfta: (i) kortets giltighet (genom en avgift om ett nominellt belopp som antingen återbetalas inom ett par dagar eller som avräknas från den slutliga betalningen till Leverantören) och (ii) tillgången av medel på betalkortet (att bekräfta för den bank som utfärdar Kundens bankkort). Bokning av förskottsbetalade hotell och specialpriser på flygbiljetter samt Expedias paketresor till resmål inom EU omfattas av resebyråernas och researrangörernas bestämmelser, enligt artikel 306–310 i EU:s momsdirektiv [2006/112/EC]. Leverantören MrJet Travel finns i USA och därför kommer ingen moms att debiteras för Tjänster som MrJet Travel tillhandahåller.

5.2. Skattekompensationsavgifter

Med undantag för vad som anges nedan avseende skattskyldighet på de summor vi erhåller för våra tjänster driver varken Expedia Inc. eller MrJet Travel in skatt för överföring till tillämpliga myndigheter. Skattekompensationsavgifterna för förskottsbetalade “betala-direkt-online”-bokningar är en ersättning för den uppskattade transaktionsskatten (t.ex. för omsättning och utnyttjande, beläggning, hotellrumsskatt, punktskatt, mervärdesskatt, etc.) som MrJet Travel betalar till hotellet för skatter som ska betalas för uthyrningen av rummet. Hotellen fakturerar MrJet Travel för skattebeloppen. Hotellen är ansvariga för att inbetala tillämpliga skatter till skattemyndigheterna i aktuella länder. Varken Expedia Inc. eller MrJet Travel agerar som medförsäljare till det hotell du bokar dina researrangemang hos. Skattskyldighet och tillämplig skattesats varierar kraftigt mellan olika platser. De faktiska skattebelopp som betalas av MrJet Travel kan skilja sig från skattekompensationsbeloppen, beroende på de skattesatser, skattskyldighet etc. som gäller vid tidpunkten för våra kunders faktiska användande av hotellen. Till detta tillkommer att omsättning, utnyttjande och/eller lokal hotellrumsskatt kan, inom vissa jurisdiktioner, påföras de summor MrJet Travel tar ut för sina tjänster. De faktiska skattebeloppen på våra tjänster, om några, kan variera beroende på de skattesatser som är i kraft vid tiden för Kundens hotellvistelse.

För förskottsbetalade ”betala direkt online"-bokningar anges Leverantörens New York State och New York City skatteregistreringsbevis och nummer nedan.

New York State skatteregistrering:

New York omsättningsskatt och New York City hotellbeläggningsskatt ska i tillämpliga fall betalas på Kundens hotellvistelse. För förskottsbetalade bokningar är Leverantörens registreringsnummer för New York omsättningsskatt 880392667 och för New York City hotellbeläggningskatt 033960.

Vänligen klicka här för ytterligare information:
travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf
travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

Artikel 6. Kundtjänst och hantering av klagomål

Frågor eller begäran om information skickas till resa@customercare.mrjet.se eller så kan Kunden ringa 0775 757 430.

Vi rekommenderar att klagomål skickas via e-post till resa@customercare.mrjet.se som tar emot dem för Leverantörernas räkning. Kunder uppmanas att lämna in sina klagomål inom 30 dagar från resans slut.

Klagomål avseende förlust av, stöld av eller skador på bagage, kläder eller personliga tillhörigheter som Kunden inte har kunnat styra över under vistelsen ska skickas till flygbolaget eller hotellet.

Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på http://ec.europa.eu/odr

Artikel 7. Expedias ansvar

Expedia Inc. Är inte part i avtalet mellan Kunden och Leverantören. Kunden godkänner att Expedia, Inc. agerar som mellanhand mellan Kunden och Leverantörerna och Expedia, Inc. kommer under inga omständigheter att hållas ansvarigt för Tjänster som Kunden bokat med en eller flera Leverantörer.

Expedia, Inc. är inte ansvarigt om och i vilken utsträckning Kunden kan göra anspråk på skadestånd enligt en försäkring, t.ex. en reseförsäkring och/eller ett avbeställningsskydd.

Informationen som visas på Webbplatsen har tillhandahållits av respektive Leverantör och Expedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter. Kunderna måste se till att bekräfta all information som lämnats innan han eller hon gör en bokning.

Kunderna bör tänka på att alla hotellklassificeringar som visas endast är avsedda för vägledning och kanske inte är en officiell klassificering eller överensstämmer med svenska klassificeringssystem. Expedia kan inte hållas ansvarigt i samband med klassificeringarna som visas.

Artikel 8. Ansvarsfriskrivning

All information på den här Webbplatsen, vare sig det gäller underförstådda garantier eller villkor för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett speciellt syfte eller intrång i tredje parts rättigheter, lämnas utan några som helst garantier (varken uttryckta eller underförstådda) eller på annat sätt, förutom såvitt uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor. Alla sådana underförstådda villkor och garantier exkluderas. Genom att besöka Webbplatsen godkänner kunden att Expedia inte kan hållas ansvarigt för några direkta, indirekta förluster eller förluster till följd av användandet av Webbplatsen, eventuella fördröjningar eller oförmåga att använda Webbplatsen eller för Kundens användning av länkar från Webbplatsen. Ansvarsfriskrivningar eller ansvarsbegränsningarna i denna bestämmelse gäller endast i den utsträckning som är tillåten enligt lag.

Artikel 9. Tillämplig lag

Dessa Allmänna villkor regleras av svensk lagstiftning. Kunden godkänner att svensk domstol är behörig att ta upp och avgöra eventuella tvister som uppstår vid tolkning av dessa villkor.

Artikel 10. Slutbestämmelser

Om Expedia, Inc. inte åberopar en bestämmelse i de Allmänna villkoren vid något tillfälle, ska detta inte ses som att Expedia Inc. avsäger sig rätten att åberopa bestämmelsen vid ett senare tillfälle.

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor (eller en del av något villkor) befinns vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar av en domstol eller någon annan behörig myndighet, ska den bestämmelsen eller den delen av en bestämmelse, i den utsträckning det krävs, inte anses utgöra en del av detta avtal med Kunden och de övriga bestämmelsernas giltighet och verkställbarhet ska inte påverkas.

Varje händelse som utgör force majeure, såsom t.ex. kommunikationsavbrott eller att flygbolag, hotellägare eller flygledare strejkar, leder till att de förpliktelser i dessa Allmänna villkor som berörs av händelsen i fråga ska upphöra att gälla och den part som berörs av händelsen ska inte hållas ansvarig för sin oförmåga att uppfylla sina förpliktelser.

Dessa allmänna villkor träder i kraft  31/10/2017

Tillbaka upp